Πώς μπορώ να στείλω μήνυμα από το Workplace Chat;

Για να στείλετε μήνυμα:
  1. Δίπλα από εκεί που λέει Συνομιλίες, πατήστε .
  2. Γράψτε ή επιλέξτε το όνομα μιας επαφής.
  3. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
  4. Πατήστε .
Επίσης, μπορείτε να καλέσετε ή να κάνετε βιντεοσυνομιλία με ένα άτομο ή μια ομάδα στο Workplace Chat.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;