Ενεργοποίηση λογαριασμών επισκεπτών στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για κινητά
Ως διαχειριστής συστήματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για να προσφέρετε σε διαχειριστές ομάδων και χρήστες τη δυνατότητα πρόσκλησης λογαριασμών επισκεπτών σε ομάδες.
Ενεργοποίηση λογαριασμών επισκεπτών
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις και πηγαίνετε προς τα κάτω στην ένδειξη Εξωτερικοί.
 3. Πατήστε Edit δίπλα στην ένδειξη Προτιμήσεις εξωτερικής συνεργασίας.
 4. Επιλέξτε Λογαριασμοί επισκεπτών.
 5. Στην ενότητα Ποιοι μπορούν να ενεργοποιούν την πρόσβαση επισκεπτών στις ομάδες, μπορείτε να επιλέξετε Όλα τα μέλη του λογαριασμού σας στο Workplace ή Μόνο διαχειριστές συστήματος Workplace ή συντονιστές περιεχομένου.
Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν επίσης να διαχειρίζονται λογαριασμούς επισκεπτών από την ενότητα Άτομα στον Πίνακα διαχείρισης, επιλέγοντας την καρτέλα Σύνολα ατόμων. Από εδώ, μπορείτε να εκχωρήσετε λογαριασμούς επισκεπτών σε συγκεκριμένες ομάδες, καθώς και να αφαιρέσετε χρήστες λογαριασμών επισκεπτών από το Workplace.
Ενεργοποίηση πολυεταιρικών ομάδων και λογαριασμών επισκεπτών
Οι διαχειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν πολυεταιρικές ομάδες και λογαριασμούς επισκεπτών στο Workplace τους.
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις και πηγαίνετε προς τα κάτω στην ένδειξη Εξωτερικοί.
 3. Πατήστε Edit δίπλα στην ένδειξη Προτιμήσεις εξωτερικής συνεργασίας.
 4. Επιλέξτε Και τα δύο.
 5. Στην ενότητα Ποιοι μπορούν να ενεργοποιούν την πρόσβαση επισκεπτών στις ομάδες, μπορείτε να επιλέξετε Όλα τα μέλη του λογαριασμού σας στο Workplace ή Μόνο διαχειριστές συστήματος Workplace ή συντονιστές περιεχομένου.
Σύνδεση μέσω κύριου λογαριασμό
Η Σύνδεση μέσω κύριου λογαριασμού θα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες που έχουν ήδη δικό τους λογαριασμό στο Workplace μπορούν να συνδεθούν στο Workplace του οργανισμού τους με τα δικά τους στοιχεία σύνδεσης στο Workplace.
Απενεργοποίηση σύνδεσης μέσω κύριου λογαριασμού για τους επισκέπτες στο Workplace
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις και πηγαίνετε προς τα κάτω στην ένδειξη Εξωτερικοί.
 3. Πατήστε Edit δίπλα στην ένδειξη Σύνδεση μέσω κύριου λογαριασμού για τους επισκέπτες που συμμετέχουν σε αυτόν τον λογαριασμό Workplace.
 4. Επιλέξτε Να μην επιτρέπεται στους επισκέπτες να συνδέονται στο Workplace με χρήση του κύριου λογαριασμού τους.
Απενεργοποίηση σύνδεσης χρηστών μέσω κύριου λογαριασμού από το Workplace
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις και πηγαίνετε προς τα κάτω στην ένδειξη Εξωτερικοί.
 3. Πατήστε Edit δίπλα στην ένδειξη Σύνδεση μέσω κύριου λογαριασμού για τα μέλη του Workplace που συνδέονται σε άλλους λογαριασμούς Workplace.
 4. Επιλέξτε Να μην επιτρέπεται στους νέους επισκέπτες να συνδέονται στο Workplace με χρήση του κύριου λογαριασμού τους.
Σημείωση: Οι επισκέπτες που συνδέονται με τα δικά τους στοιχεία Workplace θα έχουν την ίδια εμπειρία με τους επισκέπτες που συνδέονται με τα προσωπικά email τους.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι