Κέντρο ασφάλειας

Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ένα συμβάν στο Κέντρο ασφάλειας στο Workplace.
Δημιουργία ελέγχου ασφάλειας