Κέντρο ασφάλειας

Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.

Το Κέντρο ασφάλειας σάς επιτρέπει να ελέγχετε ότι τα μέλη της κοινότητάς σας στο Workplace είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια καταστάσεων κρίσης. Ορίστε Υπεύθυνους ασφάλειας, δημιουργήστε ένα συμβάν στο Κέντρο ασφάλειας και στείλτε γρήγορα μηνύματα στους συναδέλφους που μπορεί να έχουν επηρεαστεί.

Δημιουργήστε ένα συμβάν στο Κέντρο ασφάλειας
Για να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο ασφάλειας, πρέπει να είστε Υπεύθυνος ασφάλειας. Οι Υπεύθυνοι ασφάλειας ορίζονται από τους διαχειριστές συστήματος του Workplace.
Για να ενεργοποιήσετε το Κέντρο ασφάλειας για τον οργανισμό σας:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Κέντρο ασφάλειας.
 3. Πατήστε Προσθήκη υπεύθυνου ασφάλειας και προσθέστε τον εαυτό σας ως Υπεύθυνο ασφάλειας. Οι Υπεύθυνοι ασφάλειας μπορούν να δημιουργήσουν μηνύματα στο Κέντρο ασφάλειας.
 4. Πατήστε Προσθήκη.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μόνο οι Υπεύθυνοι ασφάλειας έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν συμβάντα στο Κέντρο ασφάλειας για το Workplace.
Οι Υπεύθυνοι ασφάλειας ορίζονται από τους διαχειριστές συστήματος. Για να προσθέσετε Υπεύθυνους ασφάλειας:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Κέντρο ασφάλειας.
 3. Πατήστε Προσθήκη υπεύθυνου ασφάλειας και συμπληρώστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Πατήστε Προσθήκη.
Οι διαχειριστές συστήματος δεν αποκτούν αυτόματα πρόσβαση στο Κέντρο ασφάλειας. Πρέπει να προσθέσουν πρώτα τον εαυτό τους στους Υπεύθυνους ασφάλειας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Κέντρο ασφάλειας από τον Πίνακα διαχείρισης. Προτού στείλετε μηνύματα, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα συμβάν.
Δημιουργία νέου συμβάντος στο Κέντρο ασφάλειας
Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν στο Κέντρο ασφάλειας:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Κέντρο ασφάλειας και μετά επιλέξτε Προσθέστε συμβάν.
 3. Επιλέξτε τον τύπο συμβάντος με βάση το σενάριο:
  • Δοκιμή συστήματος: Χρησιμοποιήστε τη για να ελέγξετε τις δυνατότητες και να στείλετε δοκιμαστικά μηνύματα στον εαυτό σας και σε άλλα άτομα που ασχολούνται με την απάντηση σε συμβάντα. Οι ειδοποιήσεις έχουν την ένδειξη "ΔΟΚΙΜΗ".
  • Άσκηση: Προετοιμαστείτε για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εκτελώντας προγραμματισμένες προσομοιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των απαντήσεων των χρηστών. Οι ειδοποιήσεις έχουν την ένδειξη "ΑΣΚΗΣΗ".
  • Συμβάν σε εξέλιξη: Όταν ανταποκρίνεστε σε μια πραγματική κατάσταση, ορίστε αυτήν την επιλογή, για να καταγράψετε τις λεπτομέρειες και να στείλετε ένα μήνυμα στους υπαλλήλους.
 4. Συμπληρώστε τον τίτλο και τις τοποθεσίες και προσθέστε Υπεύθυνους ασφάλειας.
Δημιουργία αντιγράφου υπάρχοντος συμβάντος στο Κέντρο ασφάλειας
Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ενός υπάρχοντος συμβάντος στο Κέντρο ασφάλειας:
 1. Από την αρχική σελίδα του Κέντρου ασφάλειας, πατήστε δίπλα στο συμβάν που θέλετε να αντιγράψετε.
 2. Ελέγξτε και αλλάξτε τις λεπτομέρειες του συμβάντος και τους υπεύθυνους ασφάλειας, αν χρειάζεται.
 3. Πατήστε Προσθέστε συμβάν, για να δημιουργήσετε το νέο συμβάν.
Αποστολή μηνύματος
Έχετε δημιουργήσει ένα συμβάν. Μπορείτε να προσθέσετε μηνύματα σε ένα συμβάν, εφόσον είναι ανοιχτό. Για να στείλετε μήνυμα:
 1. Πατήστε Δημιουργία μηνύματος.
 2. Επιλέξτε τον τύπο του μηνύματός σας. Πατήστε μια επιλογή, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Πατήστε Επόμενο.
 3. Προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματός σας. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, μπορείτε να δείτε προεπισκοπήσεις κάθε τύπου μηνύματος. Όταν τελειώσετε, πατήστε Επόμενο.
 4. Πατήστε Προσθήκη ατόμων, για να επιλέξετε τους παραλήπτες αυτού του μηνύματος. Μπορείτε να προσθέσετε άτομα με τους παρακάτω τρόπους:
  • Προσθήκη μεμονωμένων ατόμων (με τη μη αυτόματη προσθήκη τους στο συμβάν)
  • Προσθήκη ομάδων Workplace για την προσθήκη όλων των τρεχόντων μελών της ομάδας
  • Προσθήκη με βάση την τοποθεσία προφίλ του Workplace
  • Προσθήκη αρχείου CSV (απαιτούνται μόνο οι διευθύνσεις email των υπαλλήλων)
  • Προσθήκη από προηγούμενη ειδοποίηση (αναζήτηση για μια προηγούμενη ειδοποίηση και χρήση της ίδιας λίστας παραληπτών)
 5. Επιλέξτε τα κανάλια μέσω των οποίων θέλετε να παραδώσετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω:
  • Workplace Chat
  • Ειδοποίηση Workplace
  • Email
  • Όλα τα κανάλια
 6. Πατήστε Αποστολή μηνύματος και επιβεβαιώστε.
 7. Μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε την πρόοδο αυτού του μηνύματος και να διαχειρίζεστε τις απαντήσεις. Μπορείτε να στείλετε πολλά μηνύματα ανά περιστατικό.
Η κατάσταση απάντησης θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με βάση την πιο πρόσφατη απάντηση κάθε ατόμου. Η επιλογή κάποιας περαιτέρω ενέργειας έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του οργανισμού σας.
Σημείωση: Το περιεχόμενο των μηνυμάτων του Κέντρου ασφάλειας που δημιουργούνται από το σύστημα θα μεταφραστεί στη γλώσσα του λογαριασμού του χρήστη στο Workplace. Ωστόσο το προσαρμοσμένο περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τον Υπεύθυνο ασφάλειας δεν θα μεταφραστεί.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Μπορείτε να δείτε αναφορές σε πραγματικό χρόνο για οποιοδήποτε συμβάν του Κέντρου ασφάλειας. Από την αρχική σελίδα του Κέντρου ασφάλειας, μπορείτε να δείτε όλα τα συμβάντα και να δείτε τα ποσοστά απάντησης και ανάγνωσης.
Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες:
 1. Πατήστε σε ένα συμβάν.
 2. Μπορείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία του συμβάντος στη δεξιά στήλη. Πατήστε σε οποιοδήποτε μήνυμα για να δείτε δεδομένα αναφοράς για το συγκεκριμένο μήνυμα.
 3. Στην ενότητα Λίστα παραληπτών, μπορείτε να δείτε όλους τους παραλήπτες του μηνύματός σας, καθώς και αν έχουν διαβάσει ή απαντήσει στο μήνυμά σας.
 4. Για οποιονδήποτε παραλήπτη, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε τα εξής:
  1. Κλήση: Πατήστε το εικονίδιο τηλεφώνου δίπλα στο όνομα οποιουδήποτε παραλήπτη για να καλέσετε τον αριθμό που παρέχεται στο προφίλ του στο Workplace.
  2. Αποστολή μηνύματος: Πατήστε το εικονίδιο της χάρτινης σαΐτας για να στείλετε ξανά αυτό το μήνυμα στο άτομο.
  3. Ενημέρωση κατάστασης: Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε μη αυτόματα την κατάσταση απάντησης ενός παραλήπτη. Για παράδειγμα, αν μιλήσετε σε έναν παραλήπτη και επιβεβαιώσετε ότι είναι εντάξει, μπορείτε να τον επισημάνετε ως ασφαλή.
 5. Αν θέλετε να στείλετε ξανά ένα μήνυμα σε ορισμένα ή όλα τα άτομα στη Λίστα παραληπτών, πατήστε Αποστολή μηνύματος.
 6. Αν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον παραλήπτες, πατήστε Προσθήκη ατόμων. Μετά την προσθήκη παραληπτών, πατήστε Αποστολή μηνύματος για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Οι Υπεύθυνοι ασφάλειας μπορούν να επιλέξουν τους παραλήπτες στους οποίους θα στέλνουν ένα μήνυμα στο πλαίσιο ενός συμβάντος ασφάλειας με τους παρακάτω τρόπους:
 • Προσθήκη μεμονωμένων ατόμων (με τη μη αυτόματη προσθήκη τους στο συμβάν).
 • Προσθήκη ομάδων Workplace. Με αυτόν τον τρόπο θα προστεθούν όλα τα τρέχοντα μέλη της ομάδας.
 • Προσθήκη με βάση την Τοποθεσία.
 • Προσθήκη αρχείου CSV (απαιτούνται μόνο οι διευθύνσεις email των υπαλλήλων).
 • Προσθήκη από προηγούμενη ειδοποίηση (αναζητήστε μια προηγούμενη ειδοποίηση και χρησιμοποιήστε την ίδια λίστα παραληπτών).
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Κατά τη ρύθμιση ενός συμβάντος, το πεδίο "Τοποθεσία" προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς για τον προσδιορισμό της γενικής περιοχής του συμβάντος και θα εμφανίζεται σε όλα τα μηνύματα που στέλνετε.
Μπορείτε να προσθέσετε πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες τοποθεσίας στο κυρίως κείμενο του μηνύματός σας. Δεν καθορίζει ποιος θα προστεθεί στα μηνύματα συμβάντος. Αν θέλετε να προσθέσετε υπαλλήλους σε ένα μήνυμα με βάση την τοποθεσία, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Προσθήκη βάσει τοποθεσίας του προφίλ" κατά την προσθήκη ατόμων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Αν προστεθείτε ως Υπεύθυνος ασφάλειας, αποκτάτε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του Κέντρου ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάντων που έχουν δημιουργηθεί από άλλους Υπεύθυνους ασφάλειας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Επεξεργαστείτε ένα μήνυμα στο Κέντρο ασφάλειας
Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες ενός συμβάντος του Κέντρου ασφάλειας μετά τη δημιουργία του:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Κέντρο ασφάλειας.
 3. Πατήστε το συμβάν που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Πατήστε Επεξεργασία συμβάντος πάνω δεξιά.
Από εκεί, μπορείτε να αλλάξετε τα πεδία Τίτλος, Τοποθεσία και Άτομα που προσφέρουν βοήθεια.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Μπορείτε να αφαιρέσετε άτομα από ένα συμβάν του Κέντρου ασφάλειας μόνο αν δεν τους έχετε στείλει ήδη ένα μήνυμα. Για να αφαιρέσετε κάποιο άτομο από ένα συμβάν, πηγαίνετε στη σελίδα Προσθήκη ατόμων στο Κέντρο ασφάλειας και πατήστε Αφαίρεση δίπλα από το όνομά του.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Στην ενότητα "Λίστα παραληπτών", μπορείτε να δείτε όλους τους παραλήπτες του μηνύματός σας, καθώς και αν έχουν διαβάσει ή απαντήσει στο μήνυμά σας.
Πατήστε το κουμπί Ενημέρωση κατάστασης για να αλλάξετε μη αυτόματα την κατάσταση απάντησης ενός παραλήπτη. Για παράδειγμα, αν μιλήσετε σε έναν παραλήπτη και επιβεβαιώσετε ότι είναι εντάξει, μπορείτε να τον επισημάνετε μη αυτόματα ως ασφαλή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Με την προσθήκη ενός ατόμου στα "Άτομα που προσφέρουν βοήθεια" στα συμβάντα του Κέντρου ασφάλειας, αυτό το άτομο θα αναφέρεται ως μέλος της ομάδας ασφάλειας στη σελίδα του συμβάντος.
Μόνο οι Υπεύθυνοι ασφάλειας μπορούν να προστεθούν ως Άτομα που προσφέρουν βοήθεια έτσι ώστε να μπορούν να δουν και να διαχειριστούν το συμβάν.
Αν ένας Υπεύθυνος ασφάλειας προβεί σε κάποια ενέργεια σε ένα συμβάν, προστίθεται αυτόματα ως άτομο που προσφέρει βοήθεια στο συγκεκριμένο συμβάν.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να τερματίσετε ένα συμβάν του Κέντρου ασφάλειας, πατήστε Κλείσιμο συμβάντος από την επάνω δεξιά γωνία της σελίδας του συμβάντος. Μπορείτε να ανοίξετε ξανά ένα συμβάν οποιαδήποτε στιγμή πατώντας Άνοιγμα του συμβάντος ξανά.
Ακόμη κι αν έχει τερματιστεί ένα συμβάν του Κέντρου ασφάλειας, οι υπάλληλοι εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στις ειδοποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή. Δεν μπορείτε να στείλετε νέα μηνύματα, εκτός αν το συμβάν ανοίξει ξανά.
Διαγραφή συμβάντος
Εφόσον έχετε κλείσει ένα συμβάν μπορείτε επίσης να το διαγράψετε πατώντας Διαγραφή συμβάντος. Μπορείτε να διαγράψετε μόνο συμβάντα που είναι ήδη κλειστά. Ο Υπεύθυνος ασφάλειας που διέγραψε το συμβάν και τυχόν άλλοι Υπεύθυνοι ασφάλειας στους οποίους είχε ανατεθεί το διαγραμμένο συμβάν θα λάβουν μια ειδοποίηση μέσω email που θα τους ενημερώνει ότι το συμβάν διαγράφηκε και θα τους δίνει μια σύνοψη των μετρήσεων του συμβάντος.
Σημείωση: Από τη στιγμή που θα διαγράψετε ένα συμβάν δεν θα μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια. Αν κάποιος παραλήπτης μηνύματος το οποίο στο μεταξύ έχει διαγραφεί προσπαθήσει να απαντήσει στο συγκεκριμένο μήνυμα, θα δει ένα μήνυμα σφάλματος που θα τον ενημερώνει ότι το περιεχόμενο δεν μπορεί να βρεθεί.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Ειδοποιήσεις
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Ναι. Το Κέντρο ασφάλειας προορίζεται για χρήση σε συμβάντα ασφάλειας, επομένως αυτοί οι τύποι ειδοποιήσεων θα παραδίδονται ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του κάθε χρήστη για τις ειδοποιήσεις μέσω email και τη λειτουργία σίγασης στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Όταν στέλνετε ένα μήνυμα στο Κέντρο ασφάλειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με άτομα μέσω των παρακάτω καναλιών:
 1. Ειδοποιήσεις στο Workplace – εμφανίζονται στην κορυφή των Ενημερώσεων και μέσω των ειδοποιήσεων.
 2. Workplace Chat – αυτή η επιλογή στέλνει μια συνομιλία στους χρήστες.
 3. Email – αυτή η επιλογή στέλνει email στους χρήστες μέσω της διεύθυνσης email που εμφανίζεται στο προφίλ.
Μπορείτε να επιλέξετε να στέλνετε μηνύματα μέσω ενός ή όλων των παραπάνω καναλιών ειδοποιήσεων.
Ένας χρήστης χρειάζεται μόνο να δει ή να απαντήσει μέσω ενός καναλιού προκειμένου το Κέντρο ασφάλειας να καταγράψει την ενέργειά του. Αν ένα μήνυμα απαιτεί απάντηση, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την απάντησή του οποιαδήποτε στιγμή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Για να στείλετε ξανά ένα μήνυμα σε κάποιον που δεν έχει απαντήσει ακόμη, πηγαίνετε στο συγκεκριμένο μήνυμα που θέλετε να στείλετε ξανά.
 1. Αν θέλετε να στείλετε ξανά το μήνυμα σε ένα συγκεκριμένο σύνολο παραληπτών, επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στα ονόματά τους.
 2. Πατήστε Αποστολή μηνύματος στην ενότητα Λίστα παραληπτών.
 3. Επιλέξτε τα κανάλια μέσω των οποίων θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας.
 4. Επιλέξτε το κοινό σας. Μπορείτε να επιλέξετε όλους τους παραλήπτες ή μόνο αυτούς που δεν έχουν απαντήσει.
 5. Πατήστε Αποστολή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο ασφάλειας
Το Κέντρο ασφάλειας στο Workplace είναι εντελώς ανεξάρτητο από τον Έλεγχο ασφάλειας για το Facebook.
Το Κέντρο ασφάλειας για το Workplace επιτρέπει σε μια καθορισμένη ομάδα Υπεύθυνων ασφάλειας να δημιουργούν, να στέλνουν και να διαχειρίζονται ελέγχους ασφάλειας για τους υπαλλήλους του οργανισμού τους, όταν εντοπίζεται κάποιο συμβάν ασφάλειας. Μόνο οι Υπεύθυνοι ασφάλειας μπορούν να βλέπουν και να διαχειρίζονται τις απαντήσεις.
Ο Έλεγχος ασφάλειας για το Facebook ενεργοποιείται από την κοινότητα του Facebook και οι απαντήσεις κοινοποιούνται στους φίλους κάθε χρήστη στο Facebook.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Κάθε χρήστης μπορεί να απαντήσει σε έναν έλεγχο ασφάλειας επιλέγοντας μία από τις δύο παρακάτω απαντήσεις:
 • Είμαι ασφαλής.
 • Χρειάζομαι βοήθεια.
Οι απαντήσεις θα ενημερώνονται στη σελίδα λεπτομερειών μηνύματος σε πραγματικό χρόνο. Έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε αυτή τη σελίδα με βάση τον τύπο της απάντησης. Κάθε Υπεύθυνος ασφάλειας που προστίθεται στο συγκεκριμένο συμβάν θα ειδοποιείται μέσω email αν επισημανθεί ότι ένας χρήστης χρειάζεται βοήθεια. Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν επίσης να διαμορφώσουν ένα προσαρμοσμένο email για αυτές τις ειδοποιήσεις στην ομάδα μέσω της σελίδας ρυθμίσεων του Κέντρου ασφάλειας.
Αν κάποιος επισημαίνει για τον εαυτό του ότι χρειάζεται βοήθεια, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο τηλεφώνου ή συνομιλίας δίπλα στο όνομά του για να επικοινωνήσετε μαζί του απευθείας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Κατά τη δημιουργία ενός συμβάντος, θα έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε μια δοκιμή συστήματος, μια άσκηση ή ένα συμβάν σε εξέλιξη.
 • Η δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των δυνατοτήτων και την αποστολή δοκιμαστικών μηνυμάτων. Οι ειδοποιήσεις θα έχουν την ένδειξη "ΔΟΚΙΜΗ".
 • Οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμματισμένων προσομοιώσεων και τη διαχείριση των απαντήσεων των χρηστών. Οι ειδοποιήσεις θα έχουν την ένδειξη "ΑΣΚΗΣΗ".
 • Με τη δημιουργία ενός συμβάντος σε εξέλιξη στο Κέντρο ασφάλειας θα ειδοποιηθούν όλοι οι επιλεγμένοι υπάλληλοι. Δημιουργήστε αυτά τα συμβάντα μόνο όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πραγματικό συμβάν.
Οι ειδοποιήσεις προς τους υπαλλήλους θα δηλώνουν ξεκάθαρα αν το συμβάν αφορά άσκηση ή δοκιμή. Τα συμβάντα άσκησης και δοκιμής λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα συμβάντα σε εξέλιξη.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το Κέντρο ασφάλειας αντικαθιστά τον Έλεγχο ασφάλειας. Αν το Workplace εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Έλεγχο ασφάλειας, πατήστε εδώ για να βρείτε σχετικό περιεχόμενο βοήθειας. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση workplacesafetycheckteam@fb.com αν θέλετε άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία του Κέντρου ασφάλειας.
Μετά την εισαγωγή ατόμων στο Κέντρο ασφάλειας κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μηνύματος, θα δείτε μια σελίδα αποτελεσμάτων που δείχνει τον αριθμό των επιτυχημένων, των αποτυχημένων και των διπλότυπων εισαγωγών ατόμων.
Από την οθόνη σφάλματος, μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα με τις αποτυχημένες εισαγωγές και να δοκιμάσετε να τις επαναλάβετε. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα κατά την εισαγωγή υπαλλήλων είναι η καταχώρηση μη έγκυρων αναγνωριστικών ή διευθύνσεων email υπαλλήλων που δεν αντιστοιχούν σε χρήστες στην κοινότητά σας.
Αν τα αναγνωριστικά ή τα email σάς φαίνονται σωστά και δεν μπορείτε να εισαγάγετε τους υπαλλήλους μετά από πολλές προσπάθειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;