Ποιος εγκρίνει τη συμμετοχή μελών σε μια πολυεταιρική ομάδα στο Workplace;

Οι διαχειριστές των πολυεταιρικών ομάδων πρέπει να εγκρίνουν τα νέα μέλη από προεπιλογή.
Σημειώστε ότι οι διαχειριστές των πολυεταιρικών ομάδων μπορούν να απενεργοποιήσουν τις εγκρίσεις των διαχειριστών για τη συμμετοχή νέων μελών από τις ρυθμίσεις της ομάδας. Αν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, οποιοσδήποτε μπορεί να προσθέσει νέα μέλη στην ομάδα χωρίς έγκριση από διαχειριστή.
Αν η πολυεταιρική ομάδα είναι κλειστή και ο διαχειριστής απενεργοποιήσει την απαίτηση έγκρισης για τα νέα μέλη, τότε οποιοσδήποτε έχει σύνδεσμο πρόσκλησης για την ομάδα θα μπορεί να γίνει μέλος της χωρίς την έγκριση του διαχειριστή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;