Πληροφορίες για το Workplace

Το Workplace είναι ένα εργαλείο που συνδέει όλα τα μέλη της εταιρείας σας, ακόμα κι αν εργάζονται εξ αποστάσεως. Χρησιμοποιήστε οικείες δυνατότητες, όπως οι ομάδες, η συνομιλία, τα δωμάτια και οι μεταδόσεις live βίντεο, που διευκολύνουν τους υπαλλήλους σας να επικοινωνούν και να συνεργάζονται.

Το Workplace είναι ένας κόμβος επικοινωνίας που συνδέει τους πάντες στην εταιρεία σας με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Το Workplace προσφέρει δυνατότητες όπως οι ομάδες, η αναζήτηση, τα προφίλ, το Workplace Chat, οι Ενημερώσεις, η αυτόματη μετάφραση, τα live βίντεο κ.λπ. Το Workplace σάς παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο Workplace ξεχωριστό από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Δεδομένα στο Workplace
Τι είναι ο κανονισμός GDPR;
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) αποτελεί ένα νέο πλαίσιο εναρμόνισης των κανόνων προστασίας δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και θα διέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο των εταιρειών του ομίλου Facebook. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγιση του Facebook όσον αφορά τον κανονισμό GDPR (ΓΚΠΔ) εδώ.
Πολλές από τις βασικές αρχές στηρίζονται στους τωρινούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν στην ΕΕ. Ωστόσο, ο κανονισμός GDPR θέτει ορισμένες νέες απαιτήσεις για τις εταιρείες. Ο κανονισμός GDPR θα ισχύει για κάθε πελάτη του Workplace που έχει χρήστες οι οποίοι διαμένουν στην ΕΕ, ακόμα κι αν η έδρα της εταιρείας βρίσκεται εκτός ΕΕ.
Συμμόρφωση του Workplace με τον κανονισμό GDPR
Ο κανονισμός GDPR επεκτείνει την τωρινή νομοθεσία προστασίας δεδομένων και, παράλληλα, προσθέτει ορισμένες νέες απαιτήσεις. Οι περισσότερες απαιτήσεις του κανονισμού GDPR βαρύνουν τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων. Πρόκειται για τις εταιρείες ή τα μέρη που καθορίζουν τους "σκοπούς" και τα "μέσα" για κάθε είδους επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Workplace ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και ορίζουν το Facebook ως εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουν συνάψει για τη χρήση του Workplace.
Το Facebook και το Workplace συμμορφώνονται με όλους τους νόμους προστασίας δεδομένων που ισχύουν για αυτά. Όπου χρειάζεται, θα προσαρμόσουμε τις υφιστάμενες πρακτικές μας, προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τον κανονισμό GDPR. Επίσης, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους πελάτες του Workplace να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Μέτρα προστασίας και συμβατικές δεσμεύσεις
Κατανοούμε ότι ο κανονισμός GDPR (ΓΚΠΔ) υποχρεώνει τους πελάτες του Workplace να ορίσουν υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οι οποίοι θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να εξασφαλίσουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Συνεργαζόμαστε με τις ομάδες μας που είναι αρμόδιες για θέματα σχετικά με τα προϊόντα, τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα μας θα συμμορφώνονται με τον κανονισμό GDPR. Μεταξύ άλλων, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι συμβατικές μας δεσμεύσεις επιτρέπουν στους πελάτες να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό. Θα ενημερώσουμε τις συμφωνίες μας, ούτως ώστε να περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.
Ασφάλεια δεδομένων
O κανονισμός GDPR (ΓΚΠΔ) υποχρεώνει τους πελάτες του Workplace να ορίσουν υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που μπορούν να προσφέρουν ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Υποβαλλόμαστε σε τακτικούς ελέγχους ασφάλειας, ενώ το Workplace έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 27001.
Επενδύουμε επίσης σε συστήματα, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε τυχόν απειλές για την ασφάλεια των δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό των πελατών του Workplace. Στην απίθανη περίπτωση που υπάρξει σχετικό περιστατικό, θα ενημερώσουμε και θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Ο λογαριασμός σας στο Workplace
Ο λογαριασμός σας στο Workplace είναι ένας χώρος όπου μπορείτε να συνδέεστε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους, να συμμετέχετε σε ομάδες που αφορούν το τμήμα σας ή τα πρότζεκτ σας και να λαμβάνετε τα νέα και ενημερωτικά δελτία της εταιρείας.
Ο λογαριασμός σας στο Workplace είναι ορατός μόνο σε άτομα της εταιρείας σας και είναι ξεχωριστός από τον προσωπικό λογαριασμό σας. Μόνο τα άτομα της εταιρείας σας μπορούν να δουν ό,τι κοινοποιείτε στο λογαριασμό σας στο Workplace.
Ο λογαριασμός σας στο Facebook
Ο λογαριασμός σας στο Facebook είναι προσωπικός. Με αυτόν μπορείτε να συνδέεστε με φίλους και συγγενείς, καθώς και να μοιράζεστε στιγμές από τη ζωή σας.
Ό,τι κοινοποιείτε στον προσωπικό λογαριασμό σας είναι ορατό μόνο στα άτομα που εσείς επιτρέπετε, με βάση τις ρυθμίσεις απορρήτου σας στο Facebook.
Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Workplace, ο εργοδότης σας δεν έχει πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook, καθώς οι λογαριασμοί είναι ξεχωριστοί.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
H Facebook, Inc. συμμετέχει στις Ασπίδες προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ για το Workplace Advanced, όπως περιγράφεται στη Σημείωση για την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην πιστοποίησή μας από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στις Ασπίδες προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, θα επιλύουμε τις διαφορές σχετικά με προσωπικά δεδομένα που καλύπτονται από την πιστοποίησή μας μέσω της TRUSTe. Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με οποιοδήποτε από τα πλαίσια της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το Workplace ενεργούν ως υπεύθυνοι δεδομένων και ορίζουν το Facebook ως εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με τη συμφωνία Workplace Enterprise.
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, λαμβάνετε τις αποφάσεις σχετικά με τις δυνατότητες διαχείρισης των δεδομένων σας, όπως τις δυνατότητες τροποποίησης, διαγραφής ή εξαγωγής τους. Τα δεδομένα που δημιουργούν οι υπάλληλοί σας στο Workplace ανήκουν στον οργανισμό σας και δεν είναι δυνατή η δημόσια πρόσβαση σε αυτά.
Οι Online όροι του Workplace παρέχουν στους πελάτες διάφορες συμβατικές ρήτρες προστασίας όσον αφορά τη διαχείριση δεδομένων των πελατών, όπως, συγκεκριμένα, αυτές που ορίζονται στο Παράρτημα για την επεξεργασία των δεδομένων και στο Παράρτημα για την ασφάλεια των δεδομένων των Online όρων του Workplace. Για τους πελάτες εντός ΕΕ, το Workplace παρέχει ένα επιπλέον παράρτημα με τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, προκειμένου να τους βοηθήσουν, ως υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [GDPR (ΓΚΠΔ)].
Αποθήκευση δεδομένων
Για την προστασία των δεδομένων σας και την παροχή απαράμιλλης απόδοσης και διαθεσιμότητας στην πλατφόρμα μας, τα δεδομένα στο Workplace αποθηκεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο στα κέντρα δεδομένων του Facebook που βρίσκονται στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.
Το Workplace είναι σχεδιασμένο για αδιάκοπη λειτουργία, ανεξαρτήτως συνθηκών, χάρη στην υποδομή μας που είναι κατανεμημένη σε όλο τον κόσμο:
  • Δικλίδες υλικής ασφάλειας για τα κέντρα δεδομένων και τα γραφεία μας
  • Αντιμετώπιση επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας ή τοπικών καταστροφών
  • Προηγμένο σύστημα πληροφοριών σχετικά με απειλές και αυτόματος εντοπισμός με τη χρήση μηχανικής μάθησης
  • Παρακολούθηση όλο το 24ωρο, καθημερινά, όλο τον χρόνο από ειδικές ομάδες
Διαχωρισμός δεδομένων
Το Workplace και το Facebook είναι ξεχωριστές πλατφόρμες με διαφορετικούς λογαριασμούς και προφίλ. Οι δημοσιεύσεις που γίνονται στη μια πλατφόρμα δεν είναι ορατές στην άλλη. Το Workplace επωφελείται από τις επενδύσεις του Facebook σε όλη την εταιρεία όσον αφορά την ασφάλεια, την υποδομή και την τεχνολογική καινοτομία.
Δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο Workplace
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε για εσάς την καλύτερη δυνατή εμπειρία με το Workplace. Δεν τα χρησιμοποιούμε για την προβολή διαφημίσεων και λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα, ώστε να αποτρέψουμε τυχόν κατάχρηση των δεδομένων από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;