Πληροφορίες για το Workplace

Το Workplace είναι ένα εργαλείο που συνδέει όλα τα μέλη της εταιρείας σας, ακόμα και όσους εργάζονται εξ αποστάσεως. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε γνώριμες λειτουργίες, όπως οι ομάδες, η συνομιλία, τα δωμάτια και οι μεταδόσεις live βίντεο, που διευκολύνουν τους υπαλλήλους σας να συνεργάζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Το πρόγραμμά σας στο Workplace