Ποιοι τύποι αρχείων θα δημιουργούν εμπλουτισμένες προεπισκοπήσεις όταν γίνεται κοινοποίηση στο Workplace από υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud;

Για τα αρχεία PPT, PPTX, DOC, DOCX και PDF υποστηρίζεται η δυνατότητα προεπισκόπησης, όπου κάθε σελίδα εμφανίζεται με τη μορφή εικόνας. Η προεπισκόπηση υποστηρίζεται επίσης για τα Έγγραφα και τις Παρουσιάσεις Google. Για τους υπόλοιπους τύπους αρχείων που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών σας, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο και ένας τίτλος για το αρχείο ή το έγγραφο.
Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, τα αρχεία και τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο Box θα προβάλλονται στο παράθυρο προεπισκόπησης του Box στο διαδίκτυο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;