Προγραμματισμός δημοσίευσης στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δημοσίευση σε μια ομάδα στο Workplace και να προγραμματίσετε να δημοσιευτεί αργότερα. Οι ώρες προγραμματισμού θα είναι στην τρέχουσα ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. Ο προγραμματισμός δημοσιεύσεων μπορεί να γίνει μόνο σε ομάδες. Δεν είναι δυνατός ο προγραμματισμός δημοσιεύσεων που δημιουργείτε στο χρονολόγιό σας.
Οι προγραμματισμένες δημοσιεύσεις που δημιουργούνται σε μια ομάδα που βρίσκεται υπό συντονισμό θα αποστέλλονται πρώτα στον διαχειριστή για έγκριση. Οι διαχειριστές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης έγκρισης του μηνύματος. Εάν ο διαχειριστής εγκρίνει το μήνυμα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, τότε η δημοσίευση θα αναρτηθεί την προβλεπόμενη ώρα.
Προγραμματισμός δημοσίευσης
  1. Από την ομάδα στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε, πατήστε Γράψτε κάτι... στο πλαίσιο δημιουργίας δημοσιεύσεων.
  2. Δημιουργήστε τη δημοσίευσή σας.
  3. Όταν η δημοσίευσή σας είναι έτοιμη, πατήστε Προγραμματισμός δημοσίευσης κάτω δεξιά στη δημοσίευση.
  4. Επιλέξτε μελλοντική ημερομηνία και ώρα για τη δημοσίευσή σας.
  5. Πατήστε Προγραμματισμός.
Διαχείριση προγραμματισμένων δημοσιεύσεων
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα στην οποία προγραμματίσατε τη δημοσίευση.
  2. Κάτω από το πλαίσιο δημιουργίας δημοσιεύσεων, θα υπάρχει η επικεφαλίδα Προγραμματισμένη δημοσίευση. Ο αριθμός δίπλα στην επικεφαλίδα δείχνει πόσες προγραμματισμένες δημοσιεύσεις έχετε στη συγκεκριμένη ομάδα.
  3. Πατήστε Προβολή δημοσίευσης.
  4. Μπορείτε να επιλέξετε Δημοσίευση τώρα ή Επαναπρογραμματισμός δημοσίευσης.
  5. Για να επεξεργαστείτε τη δημοσίευση, πατήστε το εικονίδιο στη δημοσίευση και έπειτα πατήστε Επεξεργασία δημοσίευσης, για να κάνετε αλλαγές, ή Διαγραφή δημοσίευσης, για να διαγράψετε την προγραμματισμένη δημοσίευση.
Σημείωση: Μπορείτε να προγραμματίσετε την κοινοποίηση μιας δημοσίευσης μέχρι και 60 ημέρες μετά τη δημιουργία της.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι