Πώς μπορώ να αλλάξω τη διεύθυνση URL του λογαριασμού μου στο Workplace;

Βοήθεια για υπολογιστές
Οι διευθύνσεις URL του Workplace έχουν τη μορφή: https://[όνομα εταιρείας].workplace.com/. Οι διαχειριστές μπορούν να αλλάζουν τον δευτερεύοντα τομέα για το Workplace τους μία φορά κάθε 30 ημέρες. Υπάρχει ελάχιστη απαίτηση 5 χαρακτήρων για τους δευτερεύοντες τομείς.
Αλλαγή του υποτομέα σας
  1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
  3. Πατήστε Αλλαγή δίπλα στην επιλογή Δευτερεύων τομέας εταιρείας.
  4. Εισαγάγετε τον νέο δευτερεύοντα τομέα και πατήστε Ενημέρωση.
  5. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Σημείωση: Η αλλαγή της διεύθυνσης URL θα διακόψει τη λειτουργία τυχόν συνδέσμων προς την αρχική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων κατοχύρωσης και σελιδοδεικτών.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι