Επεξήγηση του Workplace Frontline

Βοήθεια για υπολογιστές
Το Workplace Frontline επιτρέπει στους εργαζομένους πρώτης γραμμής που εργάζονται εκτός γραφείου να συνδέονται με τον οργανισμό σας στο Workplace. Οι λογαριασμοί Frontline σάς παρέχουν επιπλέον εργαλεία ειδικά σχεδιασμένα για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής του οργανισμού σας.
Με το Workplace Frontline μπορείτε να κάνετε τα εξής:
Παραδείγματα εργαζομένων πρώτης γραμμής
  • Εργαζόμενος που επικοινωνεί με πελάτες (υπάλληλος στον τομέα των πωλήσεων, υπάλληλος υποδοχής, συνεργάτης κ.λπ.).
  • Εργαζόμενος υποστήριξης λειτουργιών (αποθήκες, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς κλπ.).
  • Εργαζόμενος σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας ή σε δημόσιες υπηρεσίες (αστυνομικός, υπάλληλος διαχείρισης αποβλήτων, υπάλληλος επισκευής γραμμών ηλεκτροδότησης, υπάλληλος στο τμήμα ύδρευσης κ.λπ.).
  • Προσωπικό στον τομέα της υγείας (νοσηλευτής, γιατρός, υπηρεσίες περίθαλψης κ.λπ.)
Πώς χρησιμοποιούν το Workplace οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής
Από προεπιλογή, οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες λειτουργίες με άλλους χρήστες του Workplace, εκτός από τη δημιουργία ομάδας. Ωστόσο, οι διαχειριστές του Workplace μπορούν να επιτρέψουν τη δημιουργία ομάδας για εργαζόμενους πρώτης γραμμής.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι