Προσθήκη ατόμων στο Workplace μέσω διευθύνσεων email

Βοήθεια για υπολογιστές
Αυτό το άρθρο αφορά μόνο διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσθέσετε άτομα στο Workplace του οργανισμού σας. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να προσθέσετε άτομα χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email τους.
Για να προσθέσετε άτομα στο Workplace μέσω διευθύνσεων email:
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
  2. Πατήστε People Άτομα.
  3. Πατήστε Προσθήκη ατόμων πάνω δεξιά.
  4. Επιλέξτε Add multiple people Προσθήκη πολλών ατόμων ή Add one person Προσθήκη μεμονωμένου ατόμου.
  5. Στην ενότητα Μέθοδος πρόσβασης, επιλέξτε Διεύθυνση email.
  6. Συμπληρώστε τη φόρμα και έπειτα επιλέξτε Αποστολή προσκλήσεων μέσω email ή Αποστολή πρόσκλησης μέσω email.
  7. Χρησιμοποιήστε ένα αποθηκευμένο μήνυμα πρόσκλησης ή επιλέξτε Νέο μήνυμα για να γράψετε ένα νέο μήνυμα. Έπειτα, πατήστε Συνέχεια.
Οι λογαριασμοί δημιουργούνται αμέσως και οι χρήστες θα μπορούν να τους ενεργοποιήσουν.
Σημείωση: Οι διευθύνσεις email που δεν περιλαμβάνουν το όνομα κάποιου ατόμου (για παράδειγμα, info@ ή sales@) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία λογαριασμών Workplace. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η κοινότητα γνωρίζει ποιος χρησιμοποιεί κάθε λογαριασμό και ποιος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον λογαριασμό.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι