Προσπαθώ να προσθέσω ένα συνάδελφο στην κοινότητά μου στο Workplace. Γιατί εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος;

Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Advanced.
Αν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ότι ο χρήστης ή η ομάδα που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη, μπορεί να αντιμετωπίζετε κάποιο από τα εξής προβλήματα:
  • Το άτομο που προσπαθείτε να προσθέσετε ανήκει σε κάποια άλλη κοινότητα. Λάβετε υπόψη ότι κάθε διεύθυνση email μπορεί να συσχετιστεί με έναν μόνο λογαριασμό Workplace.
  • Ο τομέας email του συγκεκριμένου ατόμου μπορεί να έχει ήδη καταχωρηθεί από κάποια άλλη κοινότητα.
  • Αν έχετε προσθέσει στο παρελθόν κάποιον με τον ίδιο τομέα email αλλά τώρα εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι στο μεταξύ κάποια άλλη κοινότητα κατοχύρωσε τον συγκεκριμένο τομέα email.
Αν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος ότι η διεύθυνση email δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε μια γενική διεύθυνση email, όπως info@, sales@, admin@, support@ κ.λπ. Το Workplace επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμών μόνο με διευθύνσεις email που ανήκουν σε μεμονωμένα άτομα.
Σημείωση: Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά την προσθήκη συναδέλφων στο Workplace, επιτρέψτε τη χρήση όλων των τομέων email που σχετίζονται με την κοινότητά σας. Ένας τομέας email δεν μπορεί να καταχωρηθεί από πολλές κοινότητες.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;