Έλεγχος ασφάλειας

Βρείτε πώς να ανταποκριθείτε σωστά σε μια ειδοποίηση από τον Έλεγχο ασφάλειας.