Πώς μπορώ να εφαρμόσω στο Workplace το δικαίωμα στη λήθη που έχει ο υπάλληλός μου;

Το δικαίωμα του ατόμου στη λήθη δεν αποτελεί νέα έννοια που εισήγαγε ο κανονισμός GDPR. Προβλέπεται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Ένας χρήστης δικαιούται, οποιαδήποτε στιγμή, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του. Το δικαίωμα αυτό περιγράφεται πλέον αναλυτικά στο Άρθρο 17 του κανονισμού GDPR. Εναπόκειται στην κρίση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων να κατανοήσει ποιος λόγος υπάρχει για να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα συγκεκριμένα δεδομένα (εφόσον υπάρχει) μετά από το σχετικό αίτημα. Οι διαχειριστές μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή του λογαριασμού ενός χρήστη οποιαδήποτε στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο, θα διαγραφούν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που διατηρούνται στο Workplace. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το προφίλ του χρήστη, όλο το περιεχόμενο που έχει δημοσιεύσει και όλα τα σχόλια που έχει κάνει.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;