Τι συμβαίνει όταν ακολουθώ ή σταματώ να ακολουθώ ένα συνάδελφο στο Workplace;

Όταν ακολουθείτε ένα συνάδελφο, βλέπετε τις δημοσιεύσεις του στις Ενημερώσεις σας. Μπορείτε να ακολουθείτε συναδέλφους, μέλη άλλων ομάδων ή στελέχη της εταιρείας σας. Βλέπετε μόνο τις δημοσιεύσεις που είναι ορατές σε όλη την εταιρεία, καθώς και τις δημοσιεύσεις που έχουν αναρτηθεί σε ομάδες στις οποίες είστε μέλος.
Όταν σας ακολουθεί ένας συνάδελφος, εμφανίζονται στις Ενημερώσεις του οι δημοσιεύσεις σας που είναι ορατές σε όλη την εταιρεία. Αν δημοσιεύσετε κάτι σε μια κλειστή ή μυστική ομάδα, οι συνάδελφοί σας θα δουν τη δημοσίευση μόνο αν είναι μέλη της ομάδας όπου την αναρτήσατε.
Όταν σταματάτε να ακολουθείτε ένα συνάδελφο, βλέπετε λιγότερες δημοσιεύσεις από αυτόν στις Ενημερώσεις σας. Αν θέλετε να επανασυνδεθείτε μαζί του, απλώς ακολουθήστε τον ξανά.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;