Επαλήθευση τομέα

Η επαλήθευση του τομέα του email σας διασφαλίζει ότι μόνο το κατάλληλο άτομο μπορεί να γίνει αρχικός διαχειριστής συστήματος της κοινότητάς σας. Μας επιτρέπει επίσης να αναγνωρίζουμε ότι κάποιος ανήκει στον οργανισμό σας όταν δημιουργεί τον λογαριασμό του στο Workplace. Μάθετε περισσότερα στο Κέντρο ενημέρωσης πελατών.
Διαχείριση τομέων
Προσθήκη τομέα σε λευκή λίστα