Πώς μπορώ να διαγράψω ένα μήνυμα σε μια συνομιλία στο Workplace;

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα στη συνομιλία:
  1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε και έπειτα Διαγραφή.
  2. Αν έχουν περάσει λιγότερο από δέκα λεπτά από τη στιγμή που στείλατε το μήνυμα, έχετε την επιλογή να το διαγράψετε είτε για όλους στη συνομιλία είτε μόνο για εσάς. Αν έχουν περάσει πάνω από δέκα λεπτά από τη στιγμή που στείλατε το μήνυμα, μπορείτε να το διαγράψετε μόνο για εσάς.
  3. Επιλέξτε τι θέλετε και πατήστε Διαγραφή.
Σημείωση: Τα μέλη της ομαδικής συνομιλίας θα βλέπουν ότι το μήνυμα διαγράφηκε και θα εξακολουθούν να μπορούν να αναφέρουν το μήνυμα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;