Πώς μπορώ να κάνω τις σημαντικές δημοσιεύσεις να εμφανίζονται στην κορυφή των Ενημερώσεων στο Workplace;

Μπορείτε να προσθέσετε τα ηγετικά στελέχη ή άλλα στελέχη της εταιρείας στην κορυφή των Ενημερώσεων, ώστε οι δημοσιεύσεις τους να εμφανίζονται πρώτες. Όταν προωθείτε τις δημοσιεύσεις ενός υπαλλήλου, αυτές θα εμφανίζονται άμεσα στην κορυφή των Ενημερώσεων για όλους τους χρήστες.
Για να κάνετε τις δημοσιεύσεις ενός υπαλλήλου να εμφανίζονται στην κορυφή των Ενημερώσεων:
  1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
  2. Πατήστε Άτομα.
  3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Επεξεργασία ατόμων πάνω δεξιά στη σελίδα και επιλέξτε Προώθηση δημοσιεύσεων στις Ενημερώσεις.
  4. Γράψτε το όνομα ή τη διεύθυνση email του υπαλλήλου του οποίου θέλετε να εμφανίζονται πρώτες οι δημοσιεύσεις και πατήστε Προσθήκη.
  5. Πατήστε Τέλος.
Σημείωση: Για να προσθέσετε έναν υπάλληλο στην κορυφή των Ενημερώσεων, πρέπει να είστε διαχειριστής.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;