Μαζική δημιουργία (provisioning) λογαριασμών στο Workplace

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced. Κάθε φορά που ανεβάζετε μαζικά στοιχεία, θα καλείστε να αποφασίσετε εάν θέλετε να προσκαλέσετε τους λογαριασμούς άμεσα ή αργότερα. Αν επιλέξετε να σταλούν αργότερα οι προσκλήσεις, οι λογαριασμοί θα δημιουργηθούν χωρίς να προσκληθούν και θα πρέπει να τους προσκαλέσετε κάποια στιγμή στο μέλλον.
Το Workplace υποστηρίζει τη μαζική δημιουργία λογαριασμών χρηστών μέσω αρχείων CSV. Αντί να δημιουργείτε (provision) ξεχωριστά κάθε λογαριασμό, μπορείτε να ανεβάσετε ένα αρχείο CSV ή Excel με τις σχετικές πληροφορίες για όλους τους υπαλλήλους.
Αν δημιουργείτε πάρα πολλούς λογαριασμούς, κάθε αρχείο που θα εισαγάγετε πρέπει να περιέχει το πολύ 2.500 σειρές με δεδομένα υπαλλήλων.
Για να δημιουργήσετε λογαριασμούς μαζικά ανεβάζοντας ένα αρχείο CSV ή Excel:
 1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Άτομα > Προσθήκη ατόμων > Προσθήκη ατόμων.
 2. Πατήστε το κουμπί Εισαγωγή αρχείου και ανεβάστε το αρχείο CSV ή Excel μέσω του κουμπιού Εισαγωγή αρχείου.
 3. Αν πατήσετε το κουμπί Λήψη προτύπου, θα κατεβάσετε ένα πρότυπο CSV. Έπειτα μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο στο Excel και να το αποθηκεύσετε ως αρχείο .xls ή .xlsx, αν προτιμάτε να δουλέψετε με το Excel.
 4. Αφού ανεβάσετε το αρχείο CSV ή το υπολογιστικό φύλλο Excel, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης που θα αναφέρει σφάλματα στο αρχείο CSV ή Excel ή θα υποδεικνύει εάν το ανέβασμα ολοκληρώθηκε. Στην πρώτη στήλη θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα για κάθε σειρά:
 5. Αν η πρώτη στήλη είναι κενή, αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί λογαριασμός για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.
  Ένα κόκκινο οκτάγωνο υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη σειρά. Ένα μήνυμα σφάλματος θα περιγράφει το πρόβλημα.
  Ο μπλε κύκλος υποδηλώνει ότι το ανέβασμα δεν ολοκληρώθηκε.
  Το πράσινο σημάδι επιλογής υποδηλώνει ότι το ανέβασμα ολοκληρώθηκε.
 6. Αφού επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες στην οθόνη προεπισκόπησης, μπορείτε να δημιουργήσετε τους νέους λογαριασμούς πατώντας το κουμπί Συνέχεια. Στη συνέχεια, θα αρχίσουν να δημιουργούνται σταδιακά οι λογαριασμοί.
Μέχρι να απενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί, οι υπάλληλοι θα λαμβάνουν email και ειδοποιήσεις push. Για οδηγίες σχετικά με την απενεργοποίηση των λογαριασμών, πατήστε Μαζική απενεργοποίηση.
Επαλήθευση δημιουργίας λογαριασμών
Για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν δημιουργηθεί επιτυχώς όλοι οι λογαριασμοί, μπορείτε να ανεβάσετε ξανά το αρχείο CSV ή το υπολογιστικό φύλλο Excel ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, και να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα σημάδι επιλογής σε όλες τις σειρές της πρώτης στήλης. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε Ακύρωση για να μην γίνει νέα προσπάθεια δημιουργίας των λογαριασμών. Αν το κάνετε αυτό, θα λάβετε ένα μήνυμα που θα αναφέρει ότι οι λογαριασμοί υπάρχουν ήδη.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;