Πώς μπορώ να γραφτώ σε ροές από εκδότες στον τομέα των media στο Workplace;

Το Workplace σάς δίνει τη δυνατότητα να γραφτείτε στις ροές διαφόρων εκδοτών στον τομέα των media. Κάθε φορά που δημοσιεύουν νέο περιεχόμενο αυτοί οι εκδότες, το περιεχόμενο θα κοινοποιείται στην ομάδα για την οποία έχει ρυθμιστεί η αντίστοιχη ροή.
Για να γραφτείτε προκειμένου να λαμβάνετε περιεχόμενο από έναν εκδότη στον τομέα των media:
  1. Από τον υπολογιστή σας, πατήστε Περισσότερα και έπειτα Ενσωματώσεις στην ομάδα στην οποία είστε διαχειριστής.
  2. Πατήστε το λογότυπο του εκδότη στη ροή του οποίου θέλετε να γραφτείτε.
  3. Οι περισσότεροι εκδότες στον τομέα των media παρέχουν πολλές διαφορετικές ροές. Επιλέξτε τις ροές στις οποίες θέλετε να γραφτείτε. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ροές ταυτόχρονα.
  4. Πατήστε Προσθήκη.
  5. Η ομάδα σας έχει πλέον γραφτεί στη ροή του εκδότη στον τομέα των media. Κάθε φορά που δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο, το Workplace θα το κοινοποιεί στην ομάδα σας εντός πέντε λεπτών περίπου.
Σημείωση: Μόνο οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να ρυθμίζουν ροές για τις ομάδες τους.
Μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε περιεχόμενο από εκδότες στον τομέα των media στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;