Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ομάδα στο Workplace;

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα:
  1. Στην αριστερή πλευρά στις Ενημερώσεις, πατήστε Ομάδες. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε Δείτε περισσότερα.
  2. Πατήστε Δημιουργία ομάδας.
  3. Συμπληρώστε το όνομα της ομάδας σας. Επιλέξτε τη ρύθμιση απορρήτου για την ομάδα σας και αν θέλετε η ομάδα σας να είναι μια πολυεταιρική ομάδα.
  4. Επιλέξτε τους συναδέλφους που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα ή αφήστε κενό το πεδίο αν δεν θέλετε να προσθέσετε κανέναν στην ομάδα προς το παρόν. Θα μπορείτε να προσθέσετε συναδέλφους στην ομάδα σας μετά τη δημιουργία της.
  5. Πατήστε Δημιουργία ομάδας.
Σημείωση: Αν είστε διαχειριστής στο Workplace, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές ομάδες ταυτόχρονα πατώντας Ομάδες από τον Πίνακα διαχείρισης και έπειτα Δημιουργία πολλών ομάδων. Στη συνέχεια, θα έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια λίστα email.
Σημειώστε ότι όταν δημιουργείτε μια ομάδα, γίνεστε αυτόματα διαχειριστής της.
Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση ομάδων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;