Γιατί υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στον λογαριασμό που έλαβα από το Workplace και στην ενότητα "Αναφορές" του Πίνακα διαχείρισης;

Συνήθως, οι υπολογισμοί των χρεώσεων είναι μικρότεροι από το ποσό που βλέπετε στην ενότητα Αναφορές του Πίνακα διαχείρισης. Τιμολογήσιμος χρήστης είναι ένα άτομο που έχει προσκληθεί για να κατοχυρώσει το λογαριασμό του στο Workplace (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που έχουν ήδη κατοχυρώσει τους λογαριασμούς τους).
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;