Ονομαστική αναφορά ατόμου σε ομαδική συνομιλία στο Workplace Chat

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για υπολογιστές
Τα άτομα, των οποίων το όνομα αναφέρεται σε μια ομαδική συνομιλία, λαμβάνουν μια ειδοποίηση εκτός εάν έχουν απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις για την ομαδική συνομιλία.
Για να αναφέρετε το όνομα κάποιου σε μια ομαδική συνομιλία:
  1. Στη συνομιλία, πληκτρολογήστε @ και πατήστε το όνομα του ατόμου.
    • Αν η ομαδική συνομιλία σας έχει πολλά μέλη, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε και την αρχή του ονόματος του ατόμου, προτού εμφανιστεί για να μπορέσετε να το πατήσετε. Μη συμπεριλάβετε κενό διάστημα μεταξύ του συμβόλου @ και του ονόματος του ατόμου.
  2. Γράψτε το μήνυμά σας και έπειτα πατήστε Enter ή Send για αποστολή.
Μπορείτε επίσης να γράψετε @everyone για να αναφέρετε τα ονόματα όλων των συμμετεχόντων στην ομαδική συνομιλία ή @here για να αναφέρετε τα ονόματα όσων ήταν πρόσφατα ενεργοί στη συνομιλία.
Προσθήκη ατόμου με ετικέτα σε μια δημοσίευση στο Workplace
Εκτός από το να αναφέρετε κάποιον ονομαστικά σε μια ομαδική συνομιλία, μπορείτε επίσης να προσθέσετε άτομα ή κοντινές τοποθεσίες με ετικέτα σε δημοσιεύσεις στο Workplace.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι