Πώς μπορώ να αρχειοθετήσω μια ομάδα στο Workplace ή να αναιρέσω την αρχειοθέτησή της;

Αν είστε διαχειριστής μιας ομάδας, μπορείτε να αρχειοθετήσετε την ομάδα αντί να τη διαγράψετε. Όταν αρχειοθετείται μια ομάδα, εμφανίζεται μια σαφής επισήμανση πάνω πάνω στην ομάδα και κανείς δεν μπορεί να γίνει μέλος της. Μπορείτε να αναιρέσετε την αρχειοθέτηση μιας ομάδας οποιαδήποτε στιγμή.
Αρχειοθέτηση ομάδας
Για να αρχειοθετήσετε μια ομάδα:
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα που θέλετε να αρχειοθετήσετε και πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου. Στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις ομάδας, προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή Αρχειοθέτηση ομάδας και πατήστε Αρχειοθέτηση δίπλα στην επιλογή.
  3. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Σημείωση: Όταν αρχειοθετείτε μια ομάδα, τα μέλη της μπορούν να επισκεφτούν κανονικά την ομάδα, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν άτομα, να δημιουργήσουν δημοσιεύσεις, να σχολιάσουν δημοσιεύσεις ή να δηλώσουν ότι τους αρέσουν.
Αναίρεση αρχειοθέτησης ομάδας
Για να αφαιρέσετε μια ομάδα από τα αρχειοθετημένα, πηγαίνετε στην ομάδα, πατήστε Αναίρεση αρχειοθέτησης ομάδας στο πάνω μέρος της ροής ομάδας και έπειτα πατήστε Επιβεβαίωση.
Όταν αναιρείτε την αρχειοθέτηση μιας ομάδας, όλοι οι διαχειριστές, οι συντονιστές και τα μέλη της μπορούν να δημιουργήσουν δημοσιεύσεις, να σχολιάσουν δημοσιεύσεις ή να δηλώσουν ότι τους αρέσουν κ.λπ.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;