Προσαρμογή του Workplace για τον οργανισμό σας

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα.
Αλλαγή του ονόματος του οργανισμού σας στο Workplace
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Settings Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε στα δεξιά του πεδίου Επωνυμία εταιρείας.
 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε Αποθήκευση.
Προσθήκη του λογότυπου του οργανισμού σας στο Workplace
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Settings Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Αλλαγή στα δεξιά του πεδίου Λογότυπο εταιρείας.
 4. Ανεβάστε το λογότυπο και έπειτα πατήστε Αποθήκευση.
Οι εικόνες λογότυπου πρέπει να είναι 495 x 234 pixel ή μεγαλύτερες. Υποστηρίζονται αρχεία .PNG και .JPG. Επίσης, τα λογότυπα θα πρέπει να είναι σε λειτουργία RGB. Αν είναι σε λειτουργία CMYK, μπορεί το χρώμα τους να διαφέρει συγκριτικά με την προεπισκόπηση του αρχικού αρχείου.
Προσθήκη ή αλλαγή υπεύθυνου επικοινωνίας Workplace
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας στο Workplace είναι ο διαχειριστής με τον οποίο θέλετε να επικοινωνεί απευθείας η ομάδα του Workplace σχετικά με βασικά θέματα, όπως λεπτομέρειες για νέες ή προσεχείς λειτουργίες.
Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν υπεύθυνο επικοινωνίας στο Workplace:
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Settings Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Αλλαγή στα δεξιά του πεδίου Υπεύθυνος επικοινωνίας του Workplace.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας και επιλέξτε το από τη λίστα.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.
Ορισμός των όρων χρήσης για το Workplace του οργανισμού σας
Μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε τους όρους χρήσης, καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς και έναν σύνδεσμο για τις πολιτικές του οργανισμού σας.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι