Προσθήκη εικόνων και βίντεο στη δημοσίευσή σας στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για κινητά
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, βίντεο και μπάνερ στις δημοσιεύσεις σας στο Workplace, για να επισημάνετε εκδηλώσεις και σημαντικές ημερομηνίες, καθώς και για να γιορτάσετε τα επιτεύγματα των υπαλλήλων.
Προσθήκη εικόνας ή βίντεο σε δημοσίευση
 1. Πατήστε Γράψτε κάτι... για να ξεκινήσετε τη δημοσίευσή σας.
 2. Στο πλαίσιο δημιουργίας δημοσιεύσεων, πατήστε .
 3. Πατήστε Εισαγάγετε εικόνα στο κείμενο ή Επισύναψη εικόνων/βίντεο, αν θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο στο τέλος της δημοσίευσης.
 4. Επιλέξτε την εικόνα ή το βίντεο και πατήστε Άνοιγμα.
 5. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στις εικόνες στο τέλος της δημοσίευσης και επιλέξτε Επεξεργασία ή Προσθήκη φωτογραφιών/βίντεο.
 6. Μπορείτε να διαγράψετε τις εικόνες που εισαγάγατε στο κείμενο πατώντας .
 7. Όταν είστε έτοιμοι για δημοσίευση, πατήστε Δημοσίευση.
Προσθήκη μπάνερ στη δημοσίευση
 1. Πατήστε Γράψτε κάτι... για να ξεκινήσετε τη δημοσίευσή σας.
 2. Στο πλαίσιο δημιουργίας δημοσιεύσεων, πατήστε .
 3. Πατήστε Εισαγωγή εικόνας μπάνερ.
 4. Επιλέξτε την εικόνα μπάνερ και πατήστε Άνοιγμα.
 5. Σύρετε το ποντίκι για να προσαρμόσετε τη θέση.
 6. Πατήστε Αποθήκευση.
Μέγεθος εικόνων
Το μέγεθος των εικόνων αλλάζει ώστε να μην υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ύψος και έτσι να αποτρέπεται η χρήση υπερβολικά μεγάλων δημοσιεύσεων στη ροή σας.
Δεν υπάρχει ιδανική αναλογία διαστάσεων για την αποφυγή των γραμμών στις πλευρές των εικόνων, ωστόσο υπάρχουν κάποια μεγέθη που προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την εκάστοτε εικόνα:
 • Οι οριζόντιες εικόνες προτείνεται να έχουν αναλογία διαστάσεων 3:2 ή μεγαλύτερο πλάτος.
 • Το προτεινόμενο μέγεθος για κατακόρυφες εικόνες είναι 1000 x 1300 px.
 • Το προτεινόμενο μέγεθος για τετράγωνες εικόνες είναι 500 x 500 px. Δεδομένου ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος της ροής στο Workplace είναι 680 pixel, το μέγεθος των τετράγωνων εικόνων θα προσαρμόζεται ανάλογα και ενδέχεται να εμφανίζονται περιγράμματα.
 • Για την προσθήκη φωτογραφιών εξωφύλλου στις Σημειώσεις, το προτεινόμενο μέγεθος είναι 2048 x 758 px.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι