Ρυθμίσεις κοινότητας

Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις με τις οποίες γίνονται αλλαγές σε ολόκληρη την κοινότητά σας στο Workplace. Επισκεφτείτε το Κέντρο ενημέρωσης πελατών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή της κοινότητάς σας στο Workplace.

Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Essential και το Workplace Advanced.
Στον υπολογιστή σας, πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace. Από εδώ μπορείτε να δείτε τους συναδέλφους, τις ομάδες και στατιστικά για την κοινότητά σας, καθώς και να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις της κοινότητας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές εταιρειών στο Workplace Premium.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες του Πίνακα διαχείρισης είναι περιορισμένες στην έκδοση για κινητά, αλλά υπάρχουν αρκετά εργαλεία τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο. Αν είστε διαχειριστής στο Workplace Premium, μπορείτε να κάνετε τα εξής από τον Πίνακα διαχείρισης για κινητά:
 • Μπορείτε να ελέγξετε τη δραστηριότητα για τις τελευταίες 7 ημέρες και να στείλετε υπενθυμίσεις στους χρήστες για να δώσετε ώθηση στην αλληλεπίδραση.
 • Προσθήκη ατόμων: Μπορείτε να προσθέσετε νέα άτομα στην κοινότητά σας παρέχοντας το ονοματεπώνυμο και το email τους.
 • Αναφορές: Μπορείτε να δείτε αναφορές για τη δραστηριότητα σε επίπεδο ατόμων, ομάδων και περιεχομένου στο Workplace για τους τελευταίους 3 μήνες.
 • Διαχειριστές: Μπορείτε να δείτε όλους τους διαχειριστές και να αλλάξετε το ρόλο οποιουδήποτε διαχειριστή. Μάθετε περισσότερα για τους διάφορους ρόλους διαχειριστή.
 • Αναφερόμενο περιεχόμενο: Μπορείτε να ελέγξετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει αναφερθεί από τους χρήστες και να το αφήσετε ή να το διαγράψετε απευθείας από την εφαρμογή για κινητά. Οι διαχειριστές λαμβάνουν ειδοποιήσεις push, ώστε να μπορούν να ελέγχουν και να αφαιρούν οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο έχει αναφερθεί μέσα σε λίγα λεπτά από το κινητό τους.
Σημείωση: Όλοι οι διαχειριστές ανεξαρτήτως ρόλου μπορούν να δουν τον Πίνακα διαχείρισης για κινητά. Τα δικαιώματα πρόσβασης είναι τα ίδια ακριβώς όπως και στη διαδικτυακή έκδοση του Πίνακα διαχείρισης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced. Για να αλλάξετε το όνομα της εταιρείας σας, πρέπει να είστε διαχειριστής και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από τον υπολογιστή σας.
Για να αλλάξετε το όνομα της εταιρείας σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 3. Ενημερώστε το όνομα της εταιρείας σας.
 4. Πηγαίνετε προς τα κάτω και πατήστε Αποθήκευση > OK.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced.
Οι διευθύνσεις URL του Workplace ακολουθούν αυτήν τη μορφή: https://[όνομα εταιρείας].workplace.com/. Οι διαχειριστές μπορούν να αλλάζουν τον δευτερεύοντα τομέα για το Workplace τους μία φορά κάθε 30 ημέρες.
Για να αλλάξετε τον δευτερεύοντα τομέα σας:
 1. Από την αρχική σελίδα σας στο Workplace, ανοίξτε τον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Αλλαγή, δίπλα στην επιλογή Δευτερεύων τομέας εταιρείας.
 4. Εισαγάγετε τον νέο δευτερεύοντα τομέα και πατήστε Αλλαγή.
 5. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Σημείωση: Με την αλλαγή της διεύθυνσης URL, θα σταματήσουν να λειτουργούν οι σύνδεσμοι για την αρχική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων κατοχύρωσης λογαριασμών και των σελιδοδεικτών.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Όταν ζητάτε την κατοχύρωση ενός υποτομέα, θα πρέπει να θυμάστε τα εξής:
 • Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε έναν υποτομέα που ήδη χρησιμοποιεί κάποιος άλλος.
 • Το όνομα του υποτομέα μπορεί να περιέχει μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (A-Z, 0-9). Επιτρέπονται και οι παύλες (-).
 • Το όνομα του υποτομέα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και δεν μπορεί να περιέχει γενικούς όρους (π.χ. automobiles.facebook.com).
 • Πρέπει να είστε διαχειριστής συστήματος για να ζητήσετε την κατοχύρωση ενός μοναδικού υποτομέα.
 • Ο υποτομέας σας πρέπει να συμμορφώνεται με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης του Workplace.
Λάβετε υπόψη ότι από τη στιγμή που θα αλλάξουμε τον υποτομέα σας, δεν θα λειτουργεί πλέον κανένας από τους προηγούμενους συνδέσμους που οδηγούσαν στην κοινότητά σας στο Workplace.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον υποτομέα σας οποιαδήποτε στιγμή σε περίπτωση παραβίασης των οδηγιών μας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Essential και το Workplace Advanced. Για να ορίσετε ή να αλλάξετε τους όρους χρήσης της εταιρείας σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Workplace από υπολογιστή.
Για να ορίσετε τους όρους χρήσης της εταιρείας σας, αν δεν το έχετε ήδη κάνει:
 1. Δημιουργήστε τους Όρους χρήσης σας.
 2. Δημοσιεύστε τους Όρους χρήσης σε έναν δημόσια διαθέσιμο ιστότοπο.
 3. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης > Ρυθμίσεις. Πηγαίνετε στην ενότητα Όροι χρήσης και προσθέστε το σύνδεσμο που οδηγεί στους Όρους χρήσης.
Για να αλλάξετε τους όρους χρήσης της εταιρείας σας:
Πατήστε Πίνακας διαχείρισης > Ρυθμίσεις. Πηγαίνετε στην ενότητα Όροι χρήσης και προσθέστε το σύνδεσμο που οδηγεί στους νέους Όρους χρήσης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να προσθέσετε τις παρακάτω επιλογές, με τη μορφή αναπτυσσόμενου μενού, για την προσαρμογή των πεδίων του προφίλ κάθε χρήστη:
 • Τοποθεσία
 • Τμήμα
 • Τομέας
 • Εταιρεία
Για να προσθέσετε τιμές στο αναπτυσσόμενο μενού:
 1. Ανοίξτε τον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε την καρτέλα Πεδία προφίλ.
 3. Πατήστε Ορισμός τιμών δίπλα σε κάθε πεδίο προφίλ που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Προσθέστε τις τιμές που θέλετε μία προς μία ή επικολλώντας μια λίστα τιμών διαχωρισμένων με ερωτηματικό.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.
Σημείωση: Αν ένας χρήστης έχει συμπληρώσει ήδη ένα πεδίο του προφίλ του πριν προσθέσετε τις τιμές που θέλετε, δεν θα γίνει αντικατάσταση. Ωστόσο, αν ο χρήστης θελήσει να τροποποιήσει το προφίλ του μετά την προσθήκη των τιμών, θα πρέπει να επιλέξει από τη λίστα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace.
Οι ρυθμίσεις λήψης βίντεο συμβάλλουν στην προστασία των βίντεο που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα και των εμπιστευτικών βίντεο που ανεβαίνουν στο Workplace. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για την προστασία των βίντεο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προβολή τους μόνο από άτομα που έχουν συνδεθεί στο Workplace σε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης.
Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης και εφαρμογές:
Μη υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης:
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
Μπορείτε να επιτρέψετε σε άτομα που χρησιμοποιούν μη υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης να παρακολουθούν προστατευμένα βίντεο σε χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας.
Για να απενεργοποιήσετε τις λήψεις βίντεο από τον υπολογιστή σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Ασφάλεια.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις λήψης βίντεο.
 4. Θα δείτε μια διάταξη των βίντεο που προβλήθηκαν και το πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο προβλήθηκαν. Πατήστε τον διακόπτη Απενεργοποίηση λήψεων βίντεο.
Πατώντας τον διακόπτη Χαμηλή ποιότητα βίντεο για μη υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στο Workplace από ένα μη υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης για να παρακολουθούν προστατευμένα βίντεο σε χαμηλότερη ποιότητα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Απενεργοποίηση λήψεων βίντεο και η επαναφορά χαμηλής ποιότητας είναι απενεργοποιημένη, οι χρήστες δεν θα μπορούν να κατεβάζουν βίντεο στις συσκευές τους από το Workplace.
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ρύθμιση κρυπτογραφεί τα βίντεο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη. Δεν κρυπτογραφεί τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν πριν από την ενεργοποίησή της. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία αφού τη χρησιμοποιήσετε, όλα τα βίντεο που κρυπτογραφήθηκαν θα παραμείνουν κρυπτογραφημένα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
No data will be deleted from existing Workplace accounts after you switch to a different plan. However, only Advanced and Enterprise Workplace customers will have access to Workplace APIs to extract data from Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;