Ρυθμίσεις κοινότητας

Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις με τις οποίες γίνονται αλλαγές σε ολόκληρη την κοινότητά σας στο Workplace. Επισκεφτείτε το Κέντρο ενημέρωσης πελατών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή της κοινότητάς σας στο Workplace.

Στον υπολογιστή σας, πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace. Από εδώ μπορείτε να δείτε τους συναδέλφους, τις ομάδες και στατιστικά για την κοινότητά σας, καθώς και να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις της κοινότητας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές εταιρειών στο Workplace Premium.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες του Πίνακα διαχείρισης είναι περιορισμένες στην έκδοση για κινητά, αλλά υπάρχουν αρκετά εργαλεία τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο. Αν είστε διαχειριστής στο Workplace Premium, μπορείτε να κάνετε τα εξής από τον Πίνακα διαχείρισης για κινητά:
 • Μπορείτε να ελέγξετε τη δραστηριότητα για τις τελευταίες 7 ημέρες και να στείλετε υπενθυμίσεις στους χρήστες για να δώσετε ώθηση στην αλληλεπίδραση.
 • Προσθήκη ατόμων: Μπορείτε να προσθέσετε νέα άτομα στην κοινότητά σας παρέχοντας το ονοματεπώνυμο και το email τους.
 • Αναφορές: Μπορείτε να δείτε αναφορές για τη δραστηριότητα σε επίπεδο ατόμων, ομάδων και περιεχομένου στο Workplace για τους τελευταίους 3 μήνες.
 • Διαχειριστές: Μπορείτε να δείτε όλους τους διαχειριστές και να αλλάξετε το ρόλο οποιουδήποτε διαχειριστή. Μάθετε περισσότερα για τους διάφορους ρόλους διαχειριστή.
 • Αναφερόμενο περιεχόμενο: Μπορείτε να ελέγξετε οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχει αναφερθεί από τους χρήστες και να το αφήσετε ή να το διαγράψετε απευθείας από την εφαρμογή για κινητά. Οι διαχειριστές λαμβάνουν ειδοποιήσεις push, ώστε να μπορούν να ελέγχουν και να αφαιρούν οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο έχει αναφερθεί μέσα σε λίγα λεπτά από το κινητό τους.
Σημείωση: Όλοι οι διαχειριστές ανεξαρτήτως ρόλου μπορούν να δουν τον Πίνακα διαχείρισης για κινητά. Τα δικαιώματα πρόσβασης είναι τα ίδια ακριβώς όπως και στη διαδικτυακή έκδοση του Πίνακα διαχείρισης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να αλλάξετε το όνομα της εταιρείας σας, πρέπει να είστε διαχειριστής και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από τον υπολογιστή σας.
Για να αλλάξετε το όνομα της εταιρείας σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε το δίπλα στο Όνομα εταιρείας.
 4. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα της εταιρείας σας και πατήστε Αποθήκευση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι διευθύνσεις URL του Workplace ακολουθούν αυτήν τη μορφή: https://[όνομα εταιρείας].workplace.com/. Οι διαχειριστές μπορούν να αλλάζουν τον δευτερεύοντα τομέα για το Workplace τους μία φορά κάθε 30 ημέρες. Υπάρχει ελάχιστη απαίτηση 5 χαρακτήρων για τους δευτερεύοντες τομείς.
Για να αλλάξετε τον δευτερεύοντα τομέα σας:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Αλλαγή, δίπλα στην επιλογή Δευτερεύων τομέας εταιρείας.
 4. Εισαγάγετε τον νέο δευτερεύοντα τομέα και πατήστε Ενημέρωση.
 5. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Σημείωση: Η αλλαγή της διεύθυνσης URL θα διακόψει τη λειτουργία οποιωνδήποτε συνδέσμων προς την αρχική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων συνδέσμων κατοχύρωσης και σελιδοδεικτών.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Όταν ζητάτε την κατοχύρωση ενός υποτομέα, θα πρέπει να θυμάστε τα εξής:
 • Δεν μπορείτε να κατοχυρώσετε έναν υποτομέα που ήδη χρησιμοποιεί κάποιος άλλος.
 • Το όνομα του υποτομέα μπορεί να περιέχει μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (A-Z, 0-9). Επιτρέπονται και οι παύλες (-).
 • Το όνομα του υποτομέα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες και δεν μπορεί να περιέχει γενικούς όρους (π.χ. automobiles.facebook.com).
 • Πρέπει να είστε διαχειριστής συστήματος για να ζητήσετε την κατοχύρωση ενός μοναδικού υποτομέα.
 • Ο υποτομέας σας πρέπει να συμμορφώνεται με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης του Workplace.
Λάβετε υπόψη ότι από τη στιγμή που θα αλλάξουμε τον υποτομέα σας, δεν θα λειτουργεί πλέον κανένας από τους προηγούμενους συνδέσμους που οδηγούσαν στην κοινότητά σας στο Workplace.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον υποτομέα σας οποιαδήποτε στιγμή σε περίπτωση παραβίασης των οδηγιών μας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να ορίσετε ή να αλλάξετε τον σύνδεσμο για τις πολιτικές σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Workplace από υπολογιστή.
Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε έναν σύνδεσμο για τις πολιτικές του οργανισμού σας στο μενού "Γρήγορη Βοήθεια" του Workplace. Για να ορίσετε ή να επεξεργαστείτε τον σύνδεσμο για τις πολιτικές σας:
 1. Πληκτρολογήστε ή εντοπίστε τις πολιτικές που θέλετε να βλέπει η κοινότητά σας.
 2. Συμπεριλάβετε τις σε μια δημόσια διαθέσιμη διεύθυνση URL.
 3. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης.
 4. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 5. Πηγαίνετε προς τα κάτω στην ενότητα Πολιτικές και κανόνες εταιρείας.
 6. Πατήστε το δίπλα στην επιλογή Διεύθυνση URL πολιτικών και συμπληρώστε τη διεύθυνση URL στην οποία βρίσκεται η πολιτική σας. Πατήστε Αποθήκευση.
 7. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Όνομα πολιτικών και συμπληρώστε το όνομα με το οποίο θα εμφανίζεται η πολιτική σας στο μενού "Γρήγορη βοήθεια". Πατήστε Αποθήκευση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να προσθέσετε τις παρακάτω επιλογές, με τη μορφή αναπτυσσόμενου μενού, για την προσαρμογή των πεδίων του προφίλ κάθε χρήστη:
 • Τοποθεσία
 • Τμήμα
 • Τομέας
 • Εταιρεία
Για να προσθέσετε τιμές στο αναπτυσσόμενο μενού:
 1. Ανοίξτε τον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε την καρτέλα Πεδία προφίλ.
 3. Πατήστε Ορισμός τιμών δίπλα σε κάθε πεδίο προφίλ που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Προσθέστε τις τιμές που θέλετε μία προς μία ή επικολλώντας μια λίστα τιμών διαχωρισμένων με ερωτηματικό.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.
Σημείωση: Αν ένας χρήστης έχει συμπληρώσει ήδη ένα πεδίο του προφίλ του πριν προσθέσετε τις τιμές που θέλετε, δεν θα γίνει αντικατάσταση. Ωστόσο, αν ο χρήστης θελήσει να τροποποιήσει το προφίλ του μετά την προσθήκη των τιμών, θα πρέπει να επιλέξει από τη λίστα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι ρυθμίσεις λήψης βίντεο συμβάλλουν στην προστασία των βίντεο που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα και των εμπιστευτικών βίντεο που ανεβαίνουν στο Workplace. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για την προστασία των βίντεο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προβολή τους μόνο από άτομα που έχουν συνδεθεί στο Workplace σε ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης σε πλήρη ανάλυση. Τα άτομα που χρησιμοποιούν μη υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης θα βλέπουν το βίντεο σε χαμηλότερη ανάλυση.
Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης και εφαρμογές:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Εφαρμογή Workplace για κινητά
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • Opera
Μη υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης:
 • Internet Explorer
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ρυθμίσεων λήψης βίντεο
Για να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση δικαιωμάτων βίντεο για τον λογαριασμό σας στο Workplace:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Ασφάλεια.
 3. Πατήστε Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψεις βίντεο.
 4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στις Λήψεις βίντεο.
 5. Πατήστε Αποθήκευση αλλαγών.
Προσαρμογή ρυθμίσεων λήψης βίντεο
Αφού ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις λήψης βίντεο, μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε αλλαγές:
 1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
 2. Πατήστε Ασφάλεια.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις πάνω δεξιά.
 4. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής δίπλα στην επιλογή Περιορισμός λήψεων βίντεο.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.
Από εδώ, μπορείτε να αποτρέψετε τη λήψη των βίντεο Workplace. Όταν είναι απενεργοποιημένη η ρύθμιση Λήψεις βίντεο, οι χρήστες δεν θα μπορούν να κατεβάζουν παλιά ή νέα βίντεο στις συσκευές τους από το Workplace. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση, τα παλιά και τα νέα βίντεο θα είναι διαθέσιμα για λήψη.
Λάβετε υπόψη ότι αυτή η ρύθμιση κρυπτογραφεί τα βίντεο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη. Δεν κρυπτογραφεί τα βίντεο που δημοσιεύτηκαν πριν από την ενεργοποίησή της. Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία αφού τη χρησιμοποιήσετε, όλα τα βίντεο που κρυπτογραφήθηκαν θα παραμείνουν κρυπτογραφημένα.
Επιτρέψτε σε κάποια κοινά να κατεβάζουν βίντεο
Οι διαχειριστές μπορούν να επιτρέψουν σε κάποιους χρήστες να κατεβάζουν κρυπτογραφημένα βίντεο, ακόμα και όταν τα υπόλοιπα άτομα στον λογαριασμό Workplace δεν μπορούν. Στη ρύθμιση Να επιτρέπονται οι λήψεις, επιλέξτε Κανείς, Διαχειριστές ή Σύνολα ατόμων.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
No data will be deleted from existing Workplace accounts after you switch to a different plan. You will have access to Workplace APIs to extract data from Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;