Πώς μπορώ να επεξεργαστώ το οργανόγραμμά μου στο Workplace;

Μπορείτε να ορίσετε ποιος είναι ο προϊστάμενος και ποιοι οι υφιστάμενοί σας πατώντας Επεξεργασία προφίλ στην κάρτα σας στο Οργανόγραμμα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες στην καρτέλα Πληροφορίες του προφίλ σας.
Αν ο διαχειριστής της κοινότητάς σας έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας προφίλ, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του οργανογράμματος. Για να αλλάξετε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας.
Αν έχετε ρόλο διαχειριστή κοινότητας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο οργανόγραμμα από την καρτέλα Άτομα στον Πίνακα διαχείρισης. Αν έχετε απενεργοποιήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας προφίλ, οι υπάλληλοι δεν θα μπορούν να ορίσουν ποιος είναι ο προϊστάμενος και ποιοι οι υφιστάμενοί τους. Οι πληροφορίες για τους προϊσταμένους μπορούν επίσης να προστεθούν και να τροποποιηθούν μέσω του API SCIM.
Σημείωση: Όταν αποχωρεί κάποιος από την εταιρεία και απενεργοποιείται ο λογαριασμός του, το άτομο αυτό δεν εμφανίζεται πλέον στο οργανόγραμμα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;