Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση του Workplace με τη λύση ΕΜΜ που χρησιμοποιώ;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced.
Για να μπορείτε να διαχειριστείτε το Workplace με τη λύση ΕΜΜ που χρησιμοποιείτε:
  • Η διαχείριση της συσκευής πρέπει να γίνεται από διακομιστή ΕΜΜ που υποστηρίζει τη δυνατότητα προώθησης διαμορφώσεων εφαρμογών.
  • Για τις συσκευές iOS, η διανομή και η διαχείριση των εφαρμογών του Workplace πρέπει να γίνεται μέσω της λύσης ΕΜΜ.
  • Για τις συσκευές Android, θα πρέπει να διαθέτουν Android Enterprise σε λειτουργία κατόχου συσκευής ή κατόχου προφίλ.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;