Πώς μπορώ να συμπεριλάβω βίντεο, εικόνες και αρχεία στη σημείωσή μου στο Workplace;

Οι σημειώσεις στο Workplace μπορούν να περιλαμβάνουν μια μεγάλη γκάμα εμπλουτισμένων μέσων που σας βοηθούν να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Workplace μέσω υπολογιστή.
Ενσωμάτωση βίντεο από το διαδίκτυο
Μπορείτε να ενσωματώσετε βίντεο από το Workplace, το Facebook, το Vmeo και το YouTube απευθείας στη σημείωσή σας.
Για να ενσωματώσετε ένα βίντεο στη σημείωσή σας:
 1. Στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων, πατήστε .
 2. Επικολλήστε τη διεύθυνση URL του βίντεο που θέλετε να ενσωματώσετε στο πεδίο Διεύθυνση ιστότοπου.
 3. Πατήστε Ενσωμάτωση.
Για να αφαιρέσετε ένα ενσωματωμένο βίντεο από τη σημείωσή σας:
 1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο ενσωματωμένο βίντεο.
 2. Πατήστε .
Ανεβάστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από τον υπολογιστή σας.
Μπορείτε να ανεβάσετε βίντεο και εικόνες απευθείας από τον υπολογιστή σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα όταν ανεβάζετε βίντεο, χρησιμοποιήστε βίντεο H.264 με ήχο AAC σε μορφή MOV ή MP4.
Για να ανεβάσετε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία:
 1. Στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων, πατήστε .
 2. Επιλέξτε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
Τα βίντεο απαιτούν κάποιον χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται αμέσως στη σημείωση.
Για να αφαιρέσετε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία από τη σημείωσή σας:
 1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο ενσωματωμένο βίντεο ή στην ενσωματωμένη φωτογραφία.
 2. Πατήστε .
Ενσωμάτωση αρχείων
Μπορείτε να ανεβάσετε αρχεία στη σημείωσή σας από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε, επίσης, να συνδέσετε αρχεία που φιλοξενούνται στις πλατφόρμες cloud που χρησιμοποιείτε.
Για να ανεβάσετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας:
 1. Στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων, πατήστε .
 2. Πατήστε Ανέβασμα αρχείου.
 3. Προσθέστε ένα όνομα και μια περιγραφή για το αρχείο σας.
 4. Πατήστε Επιλέξτε αρχείο και διαλέξτε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας.
 5. Πατήστε Ανέβασμα.
Για να συνδέσετε ένα αρχείο από μια υπηρεσία φιλοξενίας στο cloud:
 1. Στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων, πατήστε .
 2. Πατήστε Προσθήκη συνδέσμου αρχείου.
 3. Προσθέστε ένα όνομα και μια περιγραφή για το αρχείο σας.
 4. Επικολλήστε τη διεύθυνση URL του αρχείου στο πεδίο Διεύθυνση ιστότοπου.
 5. Πατήστε Προσθήκη συνδέσμου.
Μπορείτε να ονομάσετε αυτή τη λίστα τοποθετώντας τον δείκτη του ποντικιού πάνω στη λίστα, πατώντας και έπειτα πατώντας Προσθήκη ονόματος λίστας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε επίσης να διαγράψετε τη λίστα σας. Αν διαγράψετε μια λίστα, θα αφαιρεθούν όλα τα σχετικά αρχεία από τη σημείωσή σας. Όταν προσθέτετε ένα αρχείο στη σημείωσή σας, δημιουργείτε μια λίστα αρχείων.
Για να προσθέσετε και άλλα αρχεία στη λίστα σας:
 1. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη λίστα αρχείων.
 2. Πατήστε .
 3. Επιλέξτε Προσθήκη συνδέσμου αρχείου ή Ανέβασμα αρχείου.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;