Προσθήκη εικόνων, βίντεο και αρχείων στη σημείωσή σας στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Μπορείτε να προσθέσετε εμπλουτισμένα μέσα σε σημειώσεις που κοινοποιείτε στους συναδέλφους σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι στο Workplace από υπολογιστή, ωστόσο μπορείτε να να δείτε σημειώσεις και από άλλες συσκευές.
Προσθήκη φωτογραφίας εξωφύλλου
 1. Πατήστε στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων.
 2. Θα εμφανιστεί ένας χώρος πάνω από τη σημείωση με την οδηγία Πατήστε για να προσθέσετε μια φωτογραφία εξωφύλλου.
 3. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε από τις φωτογραφίες που έχετε ήδη ανεβάσει στο Workplace ή να πατήσετε Ανέβασμα νέας φωτογραφίας.
 4. Αφού επιλέξετε φωτογραφία, μπορείτε να τη μεταφέρετε με σύρσιμο για να προσαρμόσετε τη θέση της.
 5. Αν θέλετε να την αλλάξετε ή να την αντικαταστήσετε, πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου κάτω δεξιά.
 6. Για να τη διαγράψετε, πατήστε κάτω δεξιά στη φωτογραφία εξωφύλλου.
Η φωτογραφία εξωφύλλου σας θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σημείωσής σας όταν τη δημοσιεύσετε. Η προτεινόμενη αναλογία για τη φωτογραφία εξωφύλλου μιας σημείωσης είναι 11:3. Αυτήν την αναλογία έχουν, για παράδειγμα, οι διαστάσεις 1100 x 300 ή 2200 x 600.
Προσθήκη εικόνων και βίντεο στη σημείωσή σας
 1. Πατήστε στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων.
 2. Επιλέξτε το αρχείο από τον υπολογιστή σας.
 3. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται αμέσως, αλλά τα βίντεο απαιτούν κάποιον χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους.
Για να αφαιρέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο από τη σημείωσή σας, πατήστε την εικόνα ή το βίντεο και πατήστε Backspace στο πληκτρολόγιο σας.
Ενσωμάτωση αρχείων στη σημείωσή σας
Για να ανεβάσετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας:
 1. Πατήστε στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων.
 2. Πατήστε Ανέβασμα αρχείου και προσθέστε όνομα και περιγραφή.
 3. Πατήστε Επιλέξτε αρχείο και βρείτε το αντίστοιχο αρχείο στον υπολογιστή σας.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε Ανέβασμα.
 5. Για να προσθέσετε και άλλα αρχεία, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού πάνω από το αρχείο που προσθέσατε, πατήστε και ακολουθήστε τα ίδια βήματα.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συνδέσμους αρχείων:
 1. Πατήστε στο εργαλείο επεξεργασίας σημειώσεων.
 2. Πατήστε Προσθήκη συνδέσμου αρχείου.
 3. Προσθέστε όνομα, περιγραφή και τη διεύθυνση ιστότοπου για το αρχείο.
 4. Πατήστε Προσθήκη συνδέσμου.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι