Τι είναι οι τιμολογήσιμοι χρήστες στο Workplace;

Ο τιμολογήσιμος χρήστης είναι κάποιος που έχει λάβει πρόσκληση στο λογαριασμό σας στο Workplace. Ο χρήστης γίνεται τιμολογήσιμος όταν μεταβεί από την κατάσταση δημιουργίας λογαριασμού (ή "σε αναμονή για πρόσκληση") σε κατάσταση "έχει προσκληθεί". Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμούς για απεριόριστο αριθμό χρηστών στο Workplace χωρίς να επιβαρυνθείτε με κάποια χρέωση.
Σημείωση: Όσοι λογαριασμοί προσκληθούν ενώ έχει ξεκινήσει ένας ημερολογιακός μήνας, δεν θεωρούνται τιμολογήσιμοι για τον συγκεκριμένο μήνα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;