Ορισμός διαχειριστή ομάδας στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για κινητά
Μπορείτε να κάνετε έναν συνάδελφο διαχειριστή μιας ομάδας εφόσον είναι ήδη μέλος αυτής της ομάδας. Πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας για να κάνετε διαχειριστές άλλα μέλη.
Ορισμός συναδέλφου ως διαχειριστή ομάδας
  1. Από την ομάδα, πατήστε Μέλη κάτω από το όνομα της ομάδας. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα Περισσότερα.
  2. Πατήστε More δίπλα στον συνάδελφο που θέλετε να κάνετε διαχειριστή.
  3. Πατήστε Να γίνει διαχειριστής και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Σημείωση: Όταν κάνετε διαχειριστή μιας ομάδας έναν συνάδελφο, το συγκεκριμένο άτομο μπορεί πλέον να επεξεργάζεται τις ρυθμίσεις της ομάδας, να αφαιρεί μέλη και να κάνει διαχειριστές άλλα μέλη.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι