Διαγραφή μιας ομάδας στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για κινητά
Αν είστε διαχειριστής μιας ομάδας στην οποία δεν υπάρχει κανένα άλλο μέλος και αποχωρήσετε από αυτήν, η ομάδα θα διαγραφεί αυτόματα.
Οι διαχειριστές συστήματος και οι συντονιστές περιεχομένου μπορούν να διαγράψουν οποιαδήποτε ομάδα.
Διαγραφή μιας ομάδας στο Workplace
  1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
  2. Πατήστε Ομάδες και αναζητήστε την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.
  3. Πατήστε More και επιλέξτε Διαγραφή ομάδας.
  4. Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο και πατήστε Διαγραφή ομάδας.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της διαγραφής μιας ομάδας. Μόλις διαγραφεί μια ομάδα, όλες οι δημοσιεύσεις, τα μέλη και τα αρχεία της θα διαγραφούν οριστικά.
Πολυεταιρικές ομάδες
Μια πολυεταιρική ομάδα διαγράφεται αυτόματα, αν έχουν αποχωρήσει από αυτήν όλα τα μέλη της. Ο διαχειριστής της ομάδας έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει όλα τα μέλη της, και έπειτα τον εαυτό του, προκειμένου να διαγράψει την ομάδα.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι