Πώς μπορώ να διαγράψω μια ομάδα στο Workplace;

Αν είστε διαχειριστής μιας ομάδας και δεν υπάρχει κανένας άλλος στην ομάδα, η ομάδα θα διαγραφεί αφού αποχωρήσετε από αυτή.
Επιπλέον, στις κοινότητες του Workplace Advanced, οι διαχειριστές συστήματος και οι συντονιστές περιεχομένου μπορούν να διαγράψουν οποιαδήποτε ομάδα.
Για να διαγράψετε μια ομάδα στο Workplace Advanced:
  1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω δεξιά στο Workplace.
  2. Πατήστε Ομάδες και αναζητήστε την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε.
  3. Πατήστε και επιλέξτε Διαγραφή ομάδας.
  4. Γράψτε το όνομα της ομάδας στο πλαίσιο και πατήστε Διαγραφή ομάδας.
Σημείωση: Η διαγραφή ομάδας είναι οριστική. Μόλις διαγραφεί μια ομάδα, όλες οι δημοσιεύσεις, τα μέλη και τα αρχεία διαγράφονται οριστικά.
Πολυεταιρικές ομάδες
Μια πολυεταιρική ομάδα διαγράφεται αυτόματα αν έχουν αποχωρήσει από αυτήν όλα τα μέλη της. Ο διαχειριστής της ομάδας έχει τη δυνατότητα να διαγράψει όλα τα μέλη, και έπειτα και τον εαυτό του, προκειμένου να διαγράψει την ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;