Πού μπορώ να δω τα αρχεία που έχουν προστεθεί σε μια ομάδα στο Workplace;

Για να δείτε τα αρχεία που έχουν προστεθεί σε μια ομάδα:
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα και πατήστε Αρχεία.
  2. Πατήστε ένα αρχείο για να το δείτε.
Σημείωση: Η καρτέλα "Αρχεία" εμφανίζεται μόνο αφού προστεθεί κάποιο αρχείο σε μια ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;