Αποθήκευση στο cloud

Η σύνδεση του Workplace με υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητάς σας να κοινοποιούν σημαντικά αρχεία σε ομάδες του Workplace απευθείας από το πλαίσιο δημιουργίας δημοσιεύσεων. Μάθετε περισσότερα για τις ενσωματώσεις στο Workplace.

Αν είστε διαχειριστής στο Workplace Essential ή στο Workplace Advanced, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ενσωματώσεις για τις εξής υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud: Box, Dropbox, Quip, Google Drive και Microsoft OneDrive.
Αν χρησιμοποιείτε το Workplace Standard, μπορείτε να συνδέσετε μια ομάδα του Workplace με ένα φάκελο στο Dropbox, το Google Drive, το Microsoft SharePoint και το Microsoft OneDrive.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αν είστε διαχειριστής στο Workplace Advanced, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ενσωματώσεις για υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud πηγαίνοντας στον Κατάλογο ενσωματώσεων και πατώντας Προσθήκη στο Workplace.
Μόλις εγκαταστήσετε την ενσωμάτωση για μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, τα μέλη της κοινότητάς σας θα βλέπουν την ενσωμάτωση στην καρτέλα Ενσωματώσεις των ομάδων στις οποίες είναι διαχειριστές. Αυτοί οι διαχειριστές ομάδων θα μπορούν να συνδέσουν φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στην υπηρεσία στο cloud με τις ομάδες τους στο Workplace.
Αν χρησιμοποιείτε το Workplace Essential, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ενσωμάτωση για μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud από την καρτέλα Ενσωματώσεις σε οποιαδήποτε ομάδα της οποίας είστε διαχειριστής στο Workplace. Από εκεί, μπορείτε να συνδέσετε με τη συγκεκριμένη ομάδα στο Workplace φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στην υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ενσωμάτωση για το Google Drive επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν εύκολα αρχεία από το Google Drive απευθείας στο Workplace για υπολογιστές και κινητά. Τους δίνει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης ώστε να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για αρχεία στο Drive χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο του Drive με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
Το Workplace εμφανίζει την προεπισκόπηση ή/και τον τίτλο ενός αρχείου μόνο στα άτομα που έχουν δικαίωμα να δουν το συγκεκριμένο αρχείο. Δεν εμφανίζονται προεπισκοπήσεις αρχείων σε πολυεταιρικές ομάδες.
Για να διαμορφώσετε την ενσωμάτωση για το Google Drive από υπολογιστή:
 1. Αναζητήστε το Google Drive στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace.
 2. Πατήστε Προσθήκη στο Workplace.
 3. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε Εγκατάσταση.
 4. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας G Suite. Πρέπει να είστε διαχειριστής στο G Suite για τον οργανισμό σας.
 5. Όταν σας ζητηθεί αν θέλετε να παραχωρήσετε στο Workplace from Facebook πρόσβαση στο λογαριασμό σας Google, πατήστε Allow (Να επιτραπεί).
 6. Θα ανακατευθυνθείτε στο Workplace και η ενσωμάτωση για το Google Drive θα έχει ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη της κοινότητάς σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ενσωμάτωση για το OneDrive επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν εύκολα αρχεία από το OneDrive απευθείας στο Workplace για υπολογιστές και κινητά. Τους δίνει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης ώστε να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για αρχεία στο OneDrive χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο του OneDrive με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
Αν είστε διαχειριστής:
 1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace.
 2. Αναζητήστε το OneDrive.
 3. Πατήστε Προσθήκη στο Workplace.
 4. Στο αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε ΟΚ.
 5. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Microsoft. Θα πρέπει να έχετε λογαριασμό διαχειριστή για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.
 6. Όταν σας ζητηθεί αν θέλετε να παραχωρήσετε στο Workplace από το Facebook πρόσβαση στο λογαριασμό σας, πατήστε Allow (Να επιτραπεί).
 7. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το OneDrive θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη του οργανισμού σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το άρθρο αυτό ισχύει μόνο για διαχειριστές στο Workplace Essential και το Workplace Advanced.
Η ενσωμάτωση για το SharePoint επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν περιεχόμενο από το SharePoint Online απευθείας στο Workplace για υπολογιστές και κινητά. Τους δίνει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης ώστε να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για περιεχόμενο στο SharePoint Online (όπως έγγραφα, σελίδες και αρχεία) χωρίς να κλείνουν το Workplace. Τέλος, μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο του SharePoint Online με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
Αν είστε διαχειριστής:
 1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace.
 2. Επιλέξτε "SharePoint".
 3. Πατήστε Προσθήκη στο Workplace.
 4. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε Εγκατάσταση.
 5. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Microsoft. Θα πρέπει να έχετε λογαριασμό διαχειριστή για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία.
 6. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να παραχωρήσετε στο Workplace από το Facebook πρόσβαση στο λογαριασμό σας, πατήστε Allow (Να επιτραπεί).
 7. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το SharePoint θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη του οργανισμού σας.
Σημείωση: Οι συνάδελφοί σας θα μπορούν να δουν την προεπισκόπηση του αρχείου που κοινοποιείτε μόνο εφόσον έχουν ήδη τα κατάλληλα δικαιώματα στο SharePoint. Αν δεν μπορούν να δουν το περιεχόμενο στο SharePoint, δεν θα εμφανίζεται η προεπισκόπηση στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ενσωμάτωση για το Box επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν εύκολα αρχεία από το Box απευθείας στο Workplace για υπολογιστές και κινητά. Τους δίνει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης ώστε να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για αρχεία στο Box χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε έναν φάκελο του Box με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
Σημείωση: Πρέπει να είστε ο βασικός διαχειριστής του λογαριασμού σας στο Box για να μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενσωμάτωση για το Box.
Αν είστε διαχειριστής στο Workplace, κάντε τα εξής από τον υπολογιστή σας:
 1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace.
 2. Επιλέξτε Box.
 3. Πατήστε Προσθήκη στο Workplace.
 4. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Αντιγράψτε το κλειδί API από αυτή τη σελίδα. Θα πρέπει να το καταχωρήσετε στην κονσόλα διαχείρισης του Box.
 5. Σε ένα νέο παράθυρο, πηγαίνετε στη σελίδα "Custom Applications" (Προσαρμοσμένες εφαρμογές) στην κονσόλα διαχείρισης του Box.
 6. Στη σελίδα Custom Applications (Προσαρμοσμένες εφαρμογές), επιλέξτε το κουμπί Authorize New App (Εξουσιοδότηση νέας εφαρμογής).
 7. Εισαγάγετε το κλειδί API που αντιγράψατε από το Workplace και επιλέξτε Next (Επόμενο). Επιβεβαιώστε την ενσωμάτωση επιλέγοντας Authorize (Εξουσιοδότηση) στην επόμενη οθόνη.
 8. Πηγαίνετε στη σελίδα Account Info (Πληροφορίες λογαριασμού) στο Box και αντιγράψτε το Enterprise ID (Εταιρικό αναγνωριστικό).
 9. Επιστρέψτε στο Workplace και καταχωρήστε το εταιρικό αναγνωριστικό στο αναδυόμενο παράθυρο "Εγκατάσταση εφαρμογής Box".
 10. Πατήστε Εγκατάσταση. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το Box θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη της κοινότητάς σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ενσωμάτωση για το Dropbox επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν εύκολα αρχεία από το Dropbox απευθείας στο Workplace για υπολογιστές και κινητά. Τους δίνει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης ώστε να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για αρχεία στο Dropbox χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο του Dropbox με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
 1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace από τον υπολογιστή σας.
 2. Αναζητήστε το Dropbox.
 3. Πατήστε Ρύθμιση στο Workplace.
 4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Πατήστε .
 5. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Dropbox.
 6. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να παραχωρήσετε στο Workplace από το Facebook πρόσβαση στο λογαριασμό σας Dropbox, πατήστε Allow (Να επιτραπεί).
 7. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το Dropbox θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη του οργανισμού σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Η ενσωμάτωση για το Quip διευκολύνει την κοινοποίηση περιεχόμενου από το Quip στο Workplace είτε από το διαδίκτυο είτε από κινητό. Παρέχει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για έγγραφα στο Quip χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο του Quip με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα έγγραφά τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
Σημείωση: Για να ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να είστε ο βασικός διαχειριστής για τον οργανισμό σας στο Quip.
 1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace.
 2. Αναζητήστε το Quip.
 3. Πατήστε Προσθήκη στο Workplace. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου.
 4. Σε ένα νέο παράθυρο, πηγαίνετε στον Πίνακας διαχείρισης του Quip.
 5. Επιλέξτε Δημιουργία κλειδιού API.
 6. Δώστε ένα όνομα στην υπηρεσία σας και αποθηκεύστε για να δημιουργήσετε το αναγνωριστικό πελάτη και τον μυστικό κωδικό.
 7. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό πελάτη και τον μυστικό κωδικό στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίστηκε στο βήμα 3.
 8. Πατήστε Εγκατάσταση.
 9. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το Quip θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη του οργανισμού σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι ενσωματώσεις για υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud παρέχουν αρκετά πλεονεκτήματα:
 • Όταν κάποιος κοινοποιεί το σύνδεσμο προς ένα αρχείο ή φάκελο που έχει αποθηκευτεί σε μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, οι χρήστες που έχουν δικαιώματα προβολής του αρχείου θα βλέπουν μια προεπισκόπηση ή/και τον τίτλο του αρχείου ή του εγγράφου. Το τι ακριβώς θα βλέπουν οι χρήστες εξαρτάται από τον τύπο του αρχείου, την υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud και τα δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί στον εκάστοτε χρήστη για την προβολή του αρχείου ή του εγγράφου.
 • Μπορεί επίσης να βλέπετε το λογότυπο της υπηρεσίας αποθήκευσης στο cloud στο εργαλείο σύνθεσης της ομάδας από υπολογιστές και κινητά. Αν πατήσετε το λογότυπο, θα ανοίξει ένα παράθυρο που σας επιτρέπει να μεταβείτε στα αρχεία και τους φακέλους που έχουν αποθηκευτεί στην υπηρεσία στο cloud. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση σε πολλές υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης στο πάνω μέρος του παραθύρου. Όταν βρείτε το αρχείο που θέλετε να κοινοποιήσετε, θα προστεθεί ένας σύνδεσμος προς το συγκεκριμένο αρχείο στη δημοσίευσή σας στο εργαλείο σύνθεσης.
 • Μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Όταν συνδέετε ένα φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα στο Workplace, συμβαίνουν τα εξής:
 • Ο φάκελος παρατίθεται στην καρτέλα Αρχεία της ομάδας σας και εμφανίζει όλα τα αρχεία (και τους υποφακέλους) που περιλαμβάνονται στον συνδεδεμένο φάκελο.
 • Στα δεξιά της αρχικής σελίδας της ομάδας σας, εμφανίζεται ένα παράθυρο που δείχνει τα αρχεία που ενημερώθηκαν πιο πρόσφατα στον συνδεδεμένο φάκελο.
 • Όλα τα μέλη της ομάδας βλέπουν ένα εικονίδιο της υπηρεσίας στο εργαλείο σύνθεσης της ομάδας σε υπολογιστές και κινητά. Με το πάτημα αυτού του εικονιδίου, ανοίγει ένα παράθυρο που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να περιηγηθούν στα αρχεία και τους φακέλους που βρίσκονται αποθηκευμένα στην υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, ώστε να μπορούν να τα κοινοποιήσουν εύκολα σε δημοσιεύσεις στην ομάδα.
 • Τα μέλη της ομάδας θα βλέπουν το περιεχόμενο του φακέλου μόνο αν έχουν ήδη πρόσβαση στην υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud.
 • Κάθε φορά που κάποιος κοινοποιεί ένα σύνδεσμο προς ένα αρχείο ή φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, το Workplace θα προσπαθεί να προβάλλει μια προεπισκόπηση του αρχείου ή του εγγράφου. Για το περιεχόμενο που δεν είναι ορατό σε όλα τα μέλη του οργανισμού σας, θα ζητείται από τους χρήστες να συνδέσουν το λογαριασμό τους στο Workplace με την υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, έτσι ώστε το Workplace να μπορεί να ελέγξει αν έχουν δικαίωμα προβολής του περιεχομένου.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το Workplace Advanced, ο διαχειριστής σας μπορεί να ενεργοποιήσει ενσωματώσεις για τις εξής υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud: Box, Dropbox, Quip, Google Drive, Microsoft OneDrive και Microsoft SharePoint Online.
Αν χρησιμοποιείτε το Workplace Essential, μπορείτε να συνδέσετε με μια ομάδα του Workplace φακέλους που είναι αποθηκευμένοι στο Dropbox, το Google Drive, το Microsoft OneDrive και το Microsoft SharePoint Online.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Ναι. Μπορείτε να συνδέσετε πολλούς φακέλους από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα.
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε φακέλους από πολλές υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, ώστε να μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε τα έγγραφα Quip μαζί με τα αρχεία Dropbox της εταιρικής ομάδας σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να συνδέσετε ένα φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα, πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας στο Workplace και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από υπολογιστή.
Για να αποσυνδέσετε ένα φάκελο από μια ομάδα:
 1. Πατήστε Περισσότερα > Αρχεία στην ομάδα σας.
 2. Βρείτε τον συνδεδεμένο φάκελο που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Πατήστε .
 4. Επιλέξτε Αποσύνδεση φακέλου.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε Αποσύνδεση φακέλου. Ο φάκελος θα αποσυνδεθεί από την ομάδα.
Σημείωση: Όταν αποσυνδέετε ένα φάκελο, δεν αφαιρείτε την πρόσβαση των μελών της ομάδας στον συγκεκριμένο φάκελο. Αν θέλετε να αφαιρέσετε την πρόσβαση των μελών της ομάδας στο φάκελο, θα πρέπει να το κάνετε από την υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced.
Αν ενεργοποιήσατε το G Suite και έχει κλειδωθεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στην κονσόλα διαχείρισης του G Suite. Στη συνέχεια:
 1. Πατήστε Apps (Εφαρμογές) > SAML Apps (Εφαρμογές SAML).
 2. Πατήστε Workplace Settings (Ρυθμίσεις Workplace).
 3. Επιλέξτε ON for everyone (ΝΑΙ για όλους) ή ON for some organizations (ΝΑΙ για μερικούς οργανισμούς) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Λάβετε υπόψη ότι ίσως χρειαστούν έως και 24 ώρες για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, ενώ δεν θα ειδοποιηθείτε όταν εφαρμοστούν.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μόνο οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να συνδέουν φακέλους από υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud με τις ομάδες τους. Ζητήστε από το διαχειριστή της ομάδας σας να συνδέσει το φάκελο ή να σας προσθέσει στους διαχειριστές της ομάδας, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε το φάκελο εσείς.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;