Δημιουργία δημοσκόπησης στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Δημιουργία δημοσκόπησης
 1. Σε οποιαδήποτε ομάδα, πατήστε Γράψτε κάτι... στο πάνω μέρος.
 2. Πατήστε από το μενού στο πλαίσιο Δημιουργία δημοσίευσης.
 3. Γράψτε μια ερώτηση και προσθέστε επιλογές δημοσκόπησης. Δεν μπορείτε να συμπεριλάβετε διευθύνσεις URL στις επιλογές μιας δημοσκόπησης.
  • Μπορείτε επίσης να πατήσετε Ανέβασμα εικόνας δεξιά από κάθε επιλογή της δημοσκόπησης.
 4. Πατήστε Προσθήκη επιλογής, αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες από 2 επιλογές δημοσκόπησης.
 5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις της δημοσκόπησής σας. Μεταξύ άλλων:
  • Αν θέλετε να ορίσετε ώρα λήξης για τη δημοσκόπησή σας.
  • Αν θέλετε να εμφανίσετε τις επιλογές της δημοσκόπησης με τυχαία σειρά και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα μόνο αφού ολοκληρωθεί η δημοσκόπηση.
  • Αν θέλετε να κρύψετε τα άτομα που ψήφισαν στη δημοσκόπηση.
  • Αν θέλετε να επιτρέψετε στα άτομα να επιλέξουν πολλαπλές απαντήσεις.
  • Αν θέλετε να επιτρέψετε σε όλα τα άτομα να προσθέσουν επιπλέον επιλογές στη δημοσκόπηση.
 6. Πατήστε Δημοσίευση για να κοινοποιήσετε τη δημοσκόπηση στην ομάδα.
Επεξεργασία δημοσκόπησης
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δημοσκόπησή σας μόνο αν δεν έχει λάβει ακόμη ψήφους.
Αν θέλετε να αφαιρέσετε μια επιλογή από τη δημοσκόπηση, πατήστε στα δεξιά της.
Για πρόσθετες αλλαγές, πατήστε πάνω δεξιά στη δημοσίευση και επιλέξτε Επεξεργασία δημοσίευσης. Αφού κάνετε τις αλλαγές σας, πατήστε Αποθήκευση.
Αν στη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε είχε συμπεριληφθεί η ρύθμιση "Να επιτρέπεται σε όλα τα άτομα να προσθέτουν επιλογές", δεν μπορείτε να την αλλάξετε.
Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να διαγράψετε τη δημοσίευσή σας στο Workplace.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι