Πώς λειτουργεί η δυνατότητα "Το είδαν" στο Workplace;

Η ένδειξη Το είδαν είναι μια μέτρηση σε επίπεδο δημοσίευσης η οποία μετράει τον αριθμό των ατόμων που έχουν δει μια δημοσίευση. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού στην ένδειξη Το είδαν κάτω από τη δημοσίευση, εμφανίζεται μια λίστα με τα άτομα που έχουν δει την αντίστοιχη δημοσίευση.

Κλειστές και μυστικές ομάδες
Για τις κλειστές και τις μυστικές ομάδες, η λίστα των ατόμων περιορίζεται στα μέλη της εκάστοτε ομάδας. Ο αριθμός που δείχνει η μέτρηση Το είδαν δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών μιας ομάδας, παρά μόνο σε περίπτωση που κάποια μέλη αποχωρήσουν από την ομάδα αφού δουν τη σχετική δημοσίευση.

Ανοιχτές ομάδες
Για τις ανοιχτές ομάδες, η λίστα των ατόμων μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε εντός του οργανισμού σας, ενώ ο αριθμός που δείχνει η μέτρηση Το είδαν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών της ομάδας.
Σημείωση: Για να δείτε τη μέτρηση Το είδαν για μια δημοσίευση, θα πρέπει να προβάλετε τη δημοσίευση μέσα σε μια ομάδα. Η μέτρηση δεν εμφανίζεται αν προβάλετε τη δημοσίευση στις Ενημερώσεις. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η προβολή αυτή συνυπολογίζεται στη μέτρηση Το είδαν. Σε αντίθεση με τις προβολές βίντεο, η μέτρηση Προβλήθηκε από είναι μοναδική για κάθε τοποθεσία στην οποία κοινοποιείται το περιεχόμενο. Η μέτρηση Προβλήθηκε από υπολογίζει τον αριθμό των φορών που έχει προβληθεί η συγκεκριμένη δημοσίευση και όχι τον αριθμό των φορών που έχει προβληθεί το περιεχόμενο σε όλα τα μέρη στα οποία έχει κοινοποιηθεί.
Live βίντεο στο Workplace
Κατά τη διάρκεια μιας live μετάδοσης στο Workplace, ο αριθμός των live θεατών εμφανίζεται πάνω αριστερά στο καρέ του βίντεο. Αυτός ο αριθμός θα αυξομειώνεται καθώς οι άλλοι χρήστες αρχίζουν ή σταματούν να παρακολουθούν τη μετάδοσή σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;