Ποια είναι η διαδικασία κατοχύρωσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Premium.
Αφού λάβουν τη σχετική πρόσκληση, οι χρήστες θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια διαδικασία κατοχύρωσης προκειμένου να ελέγξουν ή να προσθέσουν πληροφορίες για το προφίλ τους και να ορίσουν έναν κωδικός πρόσβασης. Οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία αυτή κάνοντας χρήση της μοναδικής διεύθυνσης URL κατοχύρωσης που περιλαμβάνεται στο email που θα λάβουν από το Workplace ή πηγαίνοντας στη σελίδα σύνδεσης (μόνο για τις εταιρείες που έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία SSO), αφού λάβουν τη σχετική πρόσκληση.
Σημείωση: Αν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία SSO για την κοινότητά σας, θα ζητείται από τα μέλη να συνδεθούν στο σύστημα SSO προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία κατοχύρωσης.
Αφού συνδεθούν, το Workplace θα κατευθύνει τους χρήστες στα παρακάτω βήματα ολοκλήρωσης της εγγραφής τους:
1. Αποδοχή όρων χρήσης και επιβεβαίωση πληροφοριών προφίλ
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον Πίνακα διαχείρισης, μπορεί να ζητηθεί από τα μέλη να αποδεχτούν τους όρους χρήσης της εταιρείας, καθώς και να ελέγξουν, να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν τις πληροφορίες του προφίλ τους και να επιλέξουν εικόνα προφίλ.
2. Ορισμός κωδικού πρόσβασης
Θα ζητηθεί από τα μέλη να ορίσουν έναν κωδικό πρόσβασης. Αυτό το στάδιο δεν ισχύει για τις κοινότητες όπου έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία SSO.
3. Καθορισμός προεπιλεγμένων ομάδων
Τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις ομάδες στις οποίες θέλουν να συμμετέχουν από μια προεπιλεγμένη λίστα ή να αναζητήσουν μια συγκεκριμένη ομάδα. Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στις Ενημερώσεις και θα μπορούν άμεσα να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;