Πώς μπορώ να αποσυνδέσω ένα φάκελο από μια ομάδα στο Workplace;

Για να συνδέσετε ένα φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα, πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας στο Workplace και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από υπολογιστή.
Για να αποσυνδέσετε ένα φάκελο από μια ομάδα:
  1. Πατήστε Περισσότερα > Αρχεία στην ομάδα σας.
  2. Βρείτε τον συνδεδεμένο φάκελο που θέλετε να αφαιρέσετε.
  3. Πατήστε .
  4. Επιλέξτε Αποσύνδεση φακέλου.
  5. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε Αποσύνδεση φακέλου. Ο φάκελος θα αποσυνδεθεί από την ομάδα.
Σημείωση: Όταν αποσυνδέετε ένα φάκελο, δεν αφαιρείτε την πρόσβαση των μελών της ομάδας στον συγκεκριμένο φάκελο. Αν θέλετε να αφαιρέσετε την πρόσβαση των μελών της ομάδας στο φάκελο, θα πρέπει να το κάνετε από την υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;