Διαμόρφωση καθολικής σύνδεσης (SSO) για το Workplace

Η σελίδα αυτή ισχύει μόνο για διαχειριστές. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων και η καθολική σύνδεση είναι 2 διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας. Αν ενεργοποιήσετε την καθολική σύνδεση, ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων απενεργοποιείται αυτόματα.
Το Workplace μπορεί να ενσωματωθεί με συστήματα παρόχων ταυτότητας (IdP) για τη διαχείριση του ελέγχου ταυτότητας των χρηστών. Αυτό διευκολύνει τη σύνδεση των χρηστών στο Workplace με τα ίδια διαπιστευτήρια καθολικής σύνδεσης (SSO) που χρησιμοποιούν και σε άλλα συστήματα.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πολλούς παρόχους καθολικής σύνδεσης στο Workplace, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση πολλών IdP.
Η δυνατότητα καθολικής σύνδεσης για το Workplace υποστηρίζεται απευθείας από τους παρακάτω IdP:
Εκτός από τη χρήση της καθολικής σύνδεσης για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας, οι παραπάνω συνεργάτες μας υποστηρίζουν επίσης αυτοματοποιημένη δημιουργία λογαριασμών και διαχείριση χρηστών.
Σημείωση: Το Workplace υποστηρίζει το πρωτόκολλο SAML (Security Assertion Markup Language) 2.0 για τη λειτουργία καθολικής σύνδεσης. Μπορείτε να βρείτε και άλλους συμβατούς IdP που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, αρκεί να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SAML 2.0.
Διαμόρφωση καθολικής σύνδεσης για το Workplace
Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας καθολικής σύνδεσης (SSO), θα πρέπει:
  • Να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του IdP.
  • Να είστε διαχειριστής συστήματος στο Workplace.
Λάβετε υπόψη ότι το Workplace υποστηρίζει μόνο τους αλγόριθμους SHA-1 και SHA-2 για την υπογραφή πιστοποιητικών SAML.
Συχνότητες ελέγχου ταυτότητας
Μπορείτε να ζητήσετε επανέλεγχο της ταυτότητας χρηστών στο Workplace:
  • Κάθε ημέρα
  • Κάθε 3 ημέρες
  • Κάθε εβδομάδα
  • Κάθε 2 εβδομάδες
  • Κάθε μήνα
  • Ποτέ
Μπορείτε, επίσης, να επιβάλετε την επαναφορά του SAML για όλους τους χρήστες πατώντας Επιβολή νέου ελέγχου ταυτότητας για όλους του χρήστες.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι