Τι συμβαίνει όταν συνδέω ένα φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα στο Workplace;

Όταν συνδέετε ένα φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα στο Workplace, συμβαίνουν τα εξής:
  • Ο φάκελος παρατίθεται στην καρτέλα Αρχεία της ομάδας σας και εμφανίζει όλα τα αρχεία (και τους υποφακέλους) που περιλαμβάνονται στον συνδεδεμένο φάκελο.
  • Στα δεξιά της αρχικής σελίδας της ομάδας σας, εμφανίζεται ένα παράθυρο που δείχνει τα αρχεία που ενημερώθηκαν πιο πρόσφατα στον συνδεδεμένο φάκελο.
  • Όλα τα μέλη της ομάδας βλέπουν ένα εικονίδιο της υπηρεσίας στο εργαλείο σύνθεσης της ομάδας σε υπολογιστές και κινητά. Με το πάτημα αυτού του εικονιδίου, ανοίγει ένα παράθυρο που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να περιηγηθούν στα αρχεία και τους φακέλους που βρίσκονται αποθηκευμένα στην υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, ώστε να μπορούν να τα κοινοποιήσουν εύκολα σε δημοσιεύσεις στην ομάδα.
  • Τα μέλη της ομάδας θα βλέπουν το περιεχόμενο του φακέλου μόνο αν έχουν ήδη πρόσβαση στην υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud.
  • Κάθε φορά που κάποιος κοινοποιεί ένα σύνδεσμο προς ένα αρχείο ή φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, το Workplace θα προσπαθεί να προβάλλει μια προεπισκόπηση του αρχείου ή του εγγράφου. Για το περιεχόμενο που δεν είναι ορατό σε όλα τα μέλη του οργανισμού σας, θα ζητείται από τους χρήστες να συνδέσουν το λογαριασμό τους στο Workplace με την υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, έτσι ώστε το Workplace να μπορεί να ελέγξει αν έχουν δικαίωμα προβολής του περιεχομένου.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;