Γιατί δεν μπορώ να συνδέσω ένα φάκελο με μια ομάδα στο Workplace;

Μόνο οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να συνδέουν φακέλους από υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud με τις ομάδες τους. Ζητήστε από το διαχειριστή της ομάδας σας να συνδέσει το φάκελο ή να σας προσθέσει στους διαχειριστές της ομάδας, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε το φάκελο εσείς.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;