Είμαι χρήστης του Workplace Advanced και έχω μια ερώτηση σχετικά με τη συμμόρφωση με την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ ή Ελβετίας-Η�

H Facebook, Inc. συμμετέχει στις Ασπίδες προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ για το Workplace Advanced, όπως περιγράφεται στη Σημείωση για την Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην πιστοποίησή μας από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στις Ασπίδες προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, θα επιλύουμε τις διαφορές σχετικά με προσωπικά δεδομένα που καλύπτονται από την πιστοποίησή μας μέσω της TRUSTe. Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με οποιοδήποτε από τα πλαίσια της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;