Ανάπτυξη του Workplace Chat MSI για τον οργανισμό σας με τη χρήση πολιτικών ομάδας

Βοήθεια για υπολογιστές
Το MSI (Microsoft Installer) είναι μια μορφή αρχείων πακέτου για προγράμματα εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείται από τα Windows για την εγκατάσταση, αποθήκευση και διαγραφή προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει τις ακόλουθες δυνατότητες ανάπτυξης για το Workplace Chat:
 • Εγκαθιστά ένα πρόγραμμα εγκατάστασης στα αρχεία προγράμματος.
 • Ορίζει μια ρύθμιση μητρώου, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται κατά τη σύνδεση.
 • Προαιρετικά, εκτελεί το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αν δεν θέλετε να εκτελείται αυτό το βήμα (για παράδειγμα, το MSI εκτελείται από κάποιο σύστημα provisioning σε πολλούς υπολογιστές), χρησιμοποιήστε την εντολή "START=N". Για παράδειγμα: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N.
 • Από προεπιλογή, η εφαρμογή θα εκτελείται κατά την πρώτη εκκίνηση (αυτή είναι και η ρύθμιση που προτείνουμε). Αν θέλετε, όμως, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση με την εντολή msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S", ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται σε αθόρυβη λειτουργία.
Για να αναπτύξετε το Workplace Chat MSI για τον οργανισμό σας:
 1. Κατεβάστε το Workplace Chat MSI.
 2. Αντιγράψτε το MSI σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης στο δίκτυο.
 3. Ανοίξτε το εργαλείο Group Policy Management (Διαχείριση πολιτικής ομάδας).
 4. Επιλέξτε Forest - Domains (Δάσος - Τομείς) και έπειτα επιλέξτε το όνομα του τομέα σας.
 5. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα του τομέα σας και επιλέξτε Create GPO in this domain, and Link it here... (Δημιουργία GPO σε αυτόν τον τομέα και σύνδεση εδώ...).
 6. Επιλέξτε ένα κατάλληλο όνομα για την πολιτική ομάδας και πατήστε OK.
 7. Κάντε δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας που μόλις δημιουργήσατε και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
 8. Επιλέξτε Computer Configuration > Policies > Software Settings > Software installation (Ρυθμίσεις υπολογιστή > Πολιτικές > Ρυθμίσεις λογισμικού > Εγκατάσταση λογισμικού).
 9. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Software installation (Εγκατάσταση λογισμικού) και επιλέξτε New - Package (Νέο - Πακέτο).
 10. Πηγαίνετε στον κοινόχρηστο φάκελο, επιλέξτε το Workplace Chat MSI και πατήστε Open (Άνοιγμα).
 11. Πατήστε την κατάλληλη επιλογή.
 12. Κλείστε το παράθυρο Group Policy Management Editor (Επεξεργασία διαχείρισης πολιτικής ομάδας).
 13. Κάντε ξανά δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας και πατήστε Enforced (Με επιβολή).
 14. Ανοίξτε ένα παράθυρο γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε gpupdate/force για να ενημερώσετε τις πολιτικές ομάδας.
 15. Επανεκκινήστε τον διακομιστή, όταν σας ζητηθεί στη γραμμή εντολών.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι