Πώς μπορώ να αναπτύξω το Workplace Chat MSI για την επιχείρησή μου χρησιμοποιώντας πολιτικές ομάδας;

Το MSI (Microsoft Installer) είναι μια μορφή αρχείων πακέτου για προγράμματα εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείται από τα Windows για την εγκατάσταση, αποθήκευση και διαγραφή προγραμμάτων.
Για να αναπτύξετε το Workplace Chat MSI για την επιχείρησή σας:
 1. Κατεβάστε το Workplace Chat MSI.
 2. Αντιγράψτε το MSI σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να μπορεί να αναπτυχθεί στο δίκτυο.
 3. Ανοίξτε το εργαλείο Group Policy Management (Διαχείριση πολιτικής ομάδας).
 4. Αναπτύξτε το μενού Forest (Δάσος) - Domains (Τομείς) - <ο τομέας σας>.
 5. Κάντε δεξί κλικ στο <όνομα του τομέα σας> και επιλέξτε Create GPO in this domain and Link it here... (Δημιουργία GPO σε αυτόν τον τομέα και σύνδεσή του εδώ).
 6. Επιλέξτε ένα κατάλληλο όνομα για την πολιτική ομάδας και πατήστε OK.
 7. Κάντε δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας που μόλις δημιουργήσατε και πατήστε Edit (Επεξεργασία).
 8. Επιλέξτε Computer Configuration > Policies > Software Settings > Software installation (Ρυθμίσεις υπολογιστή > Πολιτικές > Ρυθμίσεις λογισμικού > Εγκατάσταση λογισμικού).
 9. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Software installation (Εγκατάσταση λογισμικού) και επιλέξτε New - Package (Νέο - Πακέτο).
 10. Πηγαίνετε στον κοινόχρηστο φάκελο, επιλέξτε το Workplace Chat MSI και πατήστε Open (Άνοιγμα).
 11. Κλείστε το Group Policy Management Editor (Επεξεργασία διαχείρισης πολιτικής ομάδας).
 12. Κάντε ξανά δεξί κλικ στην πολιτική ομάδας και πατήστε Enforced (Με επιβολή).
 13. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών και πληκτρολογήστε gpupdate/force για να ενημερώσετε τις πολιτικές ομάδας.
 14. Επανεκκινήστε τον διακομιστή όταν σας ζητηθεί στη γραμμή εντολών.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης του Workplace Chat MSI, διαβάστε αυτό το άρθρο.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;