Πώς μπορώ να διαγράψω ή να επεξεργαστώ ένα σχόλιο που έχω δημοσιεύσει στο Workplace;

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για κινητά
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Διαγραφή ενός σχολίου που δημοσιεύσατε
  1. Πηγαίνετε στο σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε.
  2. Πατήστε δίπλα στο σχόλιο.
  3. Πατήστε Διαγραφή και έπειτα ξανά Διαγραφή για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Αν διαγράψετε ένα σχόλιο ή μια δημοσίευση, δεν μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργεια ή να επαναφέρετε το σχόλιο.
Επεξεργασία ενός σχολίου που δημοσιεύσατε
  1. Πηγαίνετε στο σχόλιο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  2. Πατήστε δίπλα στο σχόλιο.
  3. Επιλέξτε Επεξεργασία.
  4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε Enter.
Σημείωση: Οποιοσδήποτε μπορεί να δει το σχόλιό σας μπορεί να πατήσει την επιλογή Τροποποιήθηκε για να δει το ιστορικό του σχολίου.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι