Πώς μπορώ να διαγράψω ή να επεξεργαστώ ένα σχόλιο που έχω δημοσιεύσει στο Workplace;

Για να διαγράψετε ένα σχόλιο που έχετε δημοσιεύσει:
  1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε.
  2. Πατήστε δίπλα στο σχόλιο.
  3. Πατήστε Διαγραφή και έπειτα ξανά Διαγραφή για επιβεβαίωση.
Σημείωση: Αν διαγράψετε ένα σχόλιο ή μια δημοσίευση, δεν μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργεια ή να επαναφέρετε το σχόλιο.
Για να επεξεργαστείτε ένα σχόλιο που έχετε δημοσιεύσει:
  1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε.
  2. Πατήστε δίπλα στο σχόλιο.
  3. Επιλέξτε Επεξεργασία.
  4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε Enter.
Σημείωση: Οποιοσδήποτε μπορεί να δει το σχόλιό σας μπορεί να πατήσει την επιλογή Τροποποιήθηκε για να δει το ιστορικό του σχολίου.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;